Utbildning: Arkitekt, Aalto-universitetet, 2010

Förtroendeuppdrag:

Nuvarande:

 • Esbo stadsfullmäktige ledamot 2013-2025
 • Esbo stadsstyrelse, 1:e vice ordförande 2019-2021 och 2022-2025
 • Esbo stadsstyrelses lokal- och bostadssektion, ordf. 2019-2021 och 2022-2025
 • Esbo stadsplaneringsnämnd, stadsstyrelsens representant 2019-2021 och 2022-2025
 • Västra Nylands välfärdsområdes fullmäktige ledamot 2022-2025
 • Västra Nylands välfärdsområde, Grönas fullmäktigegrupp ordf. 2022-2025
 • Västra Nylands välfärdsområdes fullmäktiges förhandlingskommitté 1:e v.ordf. 2022-2023
 • Nylands förbunds landskapsfullmäktige ledamot och v.ordf. i gröna fullmäktigegruppen 2021-2025
 • De Grönas partistyrelse, medlem 2019-2021 och ersättare 2017-2019, 2021-2023
 • As Oy Sinipiika bostadsbolagets styrelse, ledamot 2017-2018 och 2022-2023

Tidigare: 

 • Esbo stadsfullmäktiges ordförande 2021-2022
 • Helsingforsregionens samarbetsmöte (HSYK) v.ordf. 2021-2022
 • Esbos stadsstyrelse, ersättare i koncernsektionen  2019-2021
 • Huvudstadsregionens samarbetsgrupp v. ordf.  2019-2021
 • Esbo stadsplaneringsnämnd ersättare 2013-2017 och vice ordförande 2017-2019
 • De Grönas arbetsgrupp för klimat och energi, ordförande 2017-2019
 • De Grönas partifullmäktige ledamot 2015-2017
 • Esbo miljönämnd ordf. 2013-2017
 • Finlands Arkitektförbundet SAFA:s yrkesutskott, studentrepresentant 2004 – 2005
 • Teatergrupp Sarana orfdförande 2004-2006 och 2007-2008, ekonomiansvarig 2004-2005 och 2006-2007, styrelsens ledamot 2008-2009

Arbetserfarenhet, arkitektur

 • Arkkitehtitoimisto Siltanen ja Laakso, 2010-2019
 • Vanda stadsplanering, sommar 2009. Inventering av småhus från början av 1900-talet i Korso-,  Räckhals- och Sandkullaområdet
 • Åbo miljö- och planverket, sommar 2008 – vår 2009. Diplomuppsats: Trappuppgångar i flerbostadshus i Åbo – hot och möjligheter.
 • Arkkitehtitoimisto Virkkunen & co, juni-juli 2005 och maj-augusti 2007
 • Esbo stadsplaneringscentralen, maj-augusti 2006
 • Esbo stad, planeringsassistent, Köklax bostadsmässaområde, maj 2005
 • Arkkitehtitoimisto Helin & co, maj-september 2004

Medlemskap, volontärarbete och andra aktiviteter

Teater

 • Ylioppilasteatteri, medlem, sedan 2012 (hedersledamot sedan 2022)
 • Teekkarispeksi, regissör för musikalen och ledare för improvisationskursen 2011 och 2012
 • HEO teaterregissör linje, 2009 – 2010
 • Lahden kansanopisto, Teater I och II -linjer, 2006 – 2008
 • Improvgrupp Impro Vinkkeli medlem, sedan 2004
 • Teatergrupp Sarana medlem (arbetade t.ex. som producent, regissör, ​​manusförfattare och skådespelare), sedan 2004
 • Lappeenrannan Nuorisosirkus Tuikku ry, cirkuslärare, i en grupp barn i åldrarna 7-12, 3 läsår
 • 1995 – 2000

Andra

 • Finlands Arkitektförbund SAFA, medlem
 • Teknikens akademiker TEK, medlem
 • Parasta Lapsille ry, instruktör för stödda, mångkulturella barn- och familjeläger, 1995 – 1997
 • Animalia, medlem
 • SEY Djurskyddet Finland, medlem
 • Amnesty, medlem
 • Pääkaupunkiseudun turvakoti ry, medlem