Luottamustoimet

Nykyiset:

 • Espoon kaupunginvaltuutettu 2013-2025
 • Espoon kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja 2019-2021 ja 2022-2025
 • Espoon tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja 2019-2021 ja 2022-2025
 • Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunginhallituksen edustaja 2019-2021 ja 2022-2025
 • Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettu 2022-2025
 • Länsi-Uudenmaan Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja 2022-2025
 • Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan varapuheenjohtaja 2022-2023
 • Uudenmaan liiton maakuntavaltuutettu 2021-2025
 • Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston Vihreän ryhmän varapuheenjohtaja 2021-2025
 • Vihreiden puoluehallituksen jäsen 2019-2021 ja varajäsen 2017-2019, 2021-2023
 • Taloyhtiömme As Oy Sinipiian hallituksen jäsen 2017-2018 ja 2022-2023

Aiemmat:

 • Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2021-2022
 • Helsinginseudun yhteistyökokouksen (HSYK) varapuheenjohtaja 2021-2022
 • Espoon Konsernijaoston varajäsen 2019-2021
 • Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja 2019-2021
 • Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen 2013-2017 ja varapuheenjohtaja 2017-2019
 • Vihreiden ilmasto- ja energiatyöryhmän puheenjohtaja 2017-2019
 • Vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen 2015-2017
 • Espoon ympäristölautakunnan puheenjohtaja 2013-2017
 • Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n ammattiasiaintoimikunnan oppilasedustaja toimikausina 2004 – 2005
 • Teatteriryhmä Saranan puheenjohtaja toimikausina 2004-2006 sekä 2007-2008 ja rahastonhoitaja toimikausina 2004-2005 ja 2006-2007. Hallituksen jäsen 2008-2009
 • Arkkitehtivuosikurssimme sihteeri lukuvuonna 2002 – 2003

Työpaikat: 

Arkkitehtuuri

Jäsenyydet, vapaaehtoistyö ja muu toiminta

Teatteri

Muut