🔸️️ Toimivat ja helppokäyttöiset kuljetuspalvelut.
🔸️️ Kotona asumisen tukeminen kotiin vietävillä palveluilla.
🔸️️ Omaishoitajien jaksamisesta ja tuesta huolehtiminen.
🔸️️ Laadukkaat ja riittävät pitkäaikaishoitopaikat.

Jokaisen elämä on arvokas. Turvataan vammaisten ja vanhusten arjen toimivuus ja mielekäs vapaa-aika.                                                                                                   -Henna Partanen

Jokaisen ihmisen elämä on arvokas sellaisenaan. Hyvinvointiyhteiskunnan mittari on se, miten kohtelemme heikoimmassa asemassa olevia asukkaitamme. 

Räätälöidyllä tuella, toimivilla arjen kuljetuspalveluilla ja esteettömyyden huomioimisella kaikessa toiminnassa, voimme varmistaa mahdollisimman laajalle joukolle osallistumisen ja kuulumisen yhteiskuntaan sekä tarjota arvokkaan elämän. 

Moni haluaa asua kotona, mikäli se suinkin on mahdollista. Myös yhteiskunnalle se on edullisempi ratkaisu kuin kalliit hoivapaikat. Siksi kotona-asumista kannattaa tukea tarjoamalla asuntojen muutostöihin tukea, viemällä palveluja kotiin ja takaamalla omaishoitajille tukea ja tarpeellisia vapaapäiviä. Useat seniori- ja vammaisjärjestöt tekevät hyvää työtä, jolla tuetaan itsenäistä elämää ja ylläpidetään hyvinvointia ja terveyttä.

Silloin, kun kotona-asuminen ei enää ole vaihtoehto, on oltava tarjolla riittävästi laadukkaita pitkäaikaishoitopaikkoja. Ketään ei saa jättää kotiin heitteille. Riittävän paikkamäärän varmistaminen helpottaa myös sairaaloiden tilannetta. Mikäli paikkoja ei ole tarjolla, päätyvät ikäihmiset liian usein sairaaloiden vuodeosastoille silloinkin, kun siihen ei olisi välttämättä tarvetta. Ajattelen, että julkinen ja yksityinen hoiva-asumispalvelu täydentävät toisiaan. Kummankin laadunvalvonnan pitää vaan olla kunnossa. 

Aluevaaleissa päätetään myös vammaisten ja ikäihmisten palveluista. Äänestä. 

Ennakkoäänestys: 12.-18.1.2022. Varsinainen vaalipäivä: 23.1.2022.