🔸️ Perusterveydenhuollon palvelujen helppo saavutettavuus koko Länsi-Uudellamaalla.
🔸️ Sujuvat hoitoketjut avun hakemisesta ongelman ratkaisemiseen asti.
🔸️ Hoitojonojen purkaminen panostamalla rekrytointeihin ja tarvittaessa ostopalveluihin.
🔸️ Digitaalisten palveluiden, kuten etävastaanottojen, kehittäminen.

Varmistetaan yhdessä, että terveyspalvelut ovat oikea-aikaisesti ja helposti saatavilla koko Länsi-Uudellamaalla.                                                                                          – Henna Partanen

Toimivat terveyspalvelut ovat koko soteuudistuksen ydinasia. Hoitoa tulee saada helposti, oikea-aikaisesti ja terveyspalvelujen tulee olla saavutettavissa koko Länsi-Uudellamaalla.

Helppous tarkoittaa minulle sitä, että mikäli ihminen sairastuu, hän löytää tiedon helposti, yhdestä paikkaa siitä, miten toimia. Helppous tarkoittaa palvelua omalla äidinkielellä tai tulkin välityksellä. Ja se tarkoittaa sitä, että tarpeelliseen jatkohoitoon ohjauksesta huolehditaan sujuvasti ilman tuntien selvittelytyötä ja pompottelua monelle luukulle.

Oikea-aikaisuus puolestaan on sitä, että panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin ja perusterveydenhuoltoon, jotta ongelmiin päästään puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Silloin resursseja säästyy myös vaativampaan erikoissairaanhoitoon heille, jotka sitä tarvitsevat. Oikea-aikaisuus tarkoittaa myös, että hoitoon pääsee nopeasti, kun apua todella tarvitsee ja muutamassa päivässä silloinkin, kun asian kanssa on aikaa odottaa.

On myös tärkeää, että terveyspalvelut ovat saavutettavia. Länsi-Uusimaa on maantieteellisesti yllättävän laaja alue, joten lähipalveluja pitää olla tarjolla eri puolilla tulevaa hyvinvointialuetta. Palvelujen tulee sijaita hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja niin tilojen kuin palvelujenkin tulee olla esteettömiä.

Digitaalisilla palveluilla voidaan parantaa palvelujen saavutettavuutta ja vähentää hoitohenkilökunnan työkuormaa. Niiden kehittämisessä näen vielä valtavasti potentiaalia.