Luonnon monimuotoisuuden säilymisestä on huolehdittava kaupungin kasvaessa.

Luonto on espoolaisten henkireikä ja monelle se tärkein yksittäinen syy muuttaa Espooseen. Lähiluonnon säilymisestä tulee jatkossakin pitää huolta. Viheralueet on säilytettävä mahdollisimman yhtenäisinä ja viheryhteyksien katkoskohtia tulee täydentää.

Espoossa asuu monia uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja, joiden elinolosuhteiden säilyttämiseksi kaupungin tulee tehdä oma osansa. Kaupungin omistamien metsien hoitoa tulee tehdä luontoarvoja vaalien. Luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää myös niittyjä lisäämällä.

Lähimetsien lisäksi Espoossa on lähes sata järveä, lukuisia virtavesiä sekä pitkä kaistale merenrantaa. Vesistöjen pitäminen hyvässä kunnossa vaatii hulevesien hallintaa, järvikunnostuksia sekä yhteistyötä maanomistajien, yritysten ja asukkaiden kanssa.