🔸️️ Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus matalalla kynnyksellä.
🔸️ Ruoka-avun, Tyttöjen talon ym. ennaltaehkäisevää työtä tekevien järjestöjen tukeminen.
🔸️ Toimivat maahanmuuttajapalvelut pakolaisten kotouttamisen tukena.
🔸️ Länsiuusmaalaisten työkyvyn vahvistaminen.

Autetaan heitä, jotka apua tarvitsevat. Hyvä yhteiskunta pitää kaikki asukkaansa mukana.                                                                                                                          -Henna Partanen

 

Kaikki eivät synny samanlaisilla lähtökohdilla. Toisia puolestaan elämän kriisit heittelevät ennakoimattomalla tavalla. Hyvä yhteiskunta pyrkii auttamaan ihmisiä pois köyhyydestä ja mahdollistamaan syrjään ajautuneelle paluun työelämään ja yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. 

Usein syrjäytymiseen kietoutuu mielenterveyshaasteita ja päihteidenkäyttöä. Molempiin tulee saada matalalla kynnyksellä ja helposti apua, jotta ongelmiin päästäisiin puuttumaan jo ennen, kun tilanne on äitynyt pahaksi. On tärkeää, että palvelut tukevat toisiaan eikä esim. mielenterveyspalvelua katkaista yhdestä repsahtamisesta päihteiden käytössä. Irrottautuminen päihteidenkäytöstä ei ole helppoa. Vielä vaikeampaa se on, jos raitistumispyrkimysten keskellä tuki yhdestä repsahduksesta katkaistaan. 

Monet järjestöt aina Tyttöjen talosta, ruoka-aputoimijoihin ja turvakoteihin, auttavat elämän kriisitilanteiden kanssa kamppailevia ihmisiä. Ne antavat sellaista ennaltaehkäisevää ja myös viimesijaista tukea, jota muu julkinen palvelu ei tarjoa. Järjestöjen toimintaedellytyksistä tulee huolehtia myös hyvinvointialueella. 

Länsi-Uudellamaalla asuu paljon vieraskielisiä asukkaita. Heitä ei voi kuitenkaan niputtaa muutoin yhdeksi ryhmäksi vaan mukana on niin Suomeen töihin tulleita kuin pakolaisina tai turvapaikanhakijoina maahan tulleita. On tärkeää, että tulijat saavat riittävät edellytykset siihen, että voivat kotoutua osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Osa tarvitsee terapiaa voidakseen käsitellä sodan aiheuttamia traumoja, lapsena yksi maahan tulleet puolestaan kokonaisen tukiverkon. Toimiva tulkkauspalvelu auttaa sekä maahanmuuttajia itsejään että myös sote-alan ammattilaisia arjen työssään. 

Sote-alan ammattilaisten koulutusta tunnistaa ja huomioida kulttuurillisia erityispiirteitä kuten erilaisia perhekäsityksiä ja uskonnollisia ja kulttuurillisia ominaispiirteitä tulee vahvistaa. Samoin on tärkeää, että ammattilaiset tunnistavat ja osaavat puuttua negatiivisiin lieveilmiöihin kuten ihmiskauppaan, pakkoavioliiton tai silpomisen uhkaan ja kunniaan liittyvään väkivaltaan. Maahanmuuttajaryhmien osallistaminen ja kuunteleminen on tärkeää myös hyvinvointialuetta kehitettäessä.

Työkyvyn ylläpitäminen ja työttömien ja osatyökykyisten kuntoutus on yksi keino lisätä työllisten määrää sekä vähentää köyhyyttä. Sopivien toimien etsimistä ja kuntoutustoimien laatimista hyvinvointialueen tulee tehdä hyvässä yhteistyössä kuntien ja TE-keskuksen kanssa. 

Aluevaaleissa päätetään myös köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunnasta. Äänestä. 

Ennakkoäänestys: 12.-18.1.2022.

Varsinainen vaalipäivä: 23.1.2022