1. Luonto

Luonto on suomalaisille yksi arvokkaimmista asioista, joka mainitaan, kun kerrotaan maastamme ulkomailla. Harva tuntuu kuitenkaan tiedostavan, että myös kotimaisen luonnon säilyminen tällaisena kuin sen tunnemme, vaatii aktiivisia toimia. Lue lisää…

 

 

2. Suomalainen työ

Yrittämiseen liittyy suuria taloudellisia riskejä ja arvostan suuresti kaikkia heitä, jotka ovat uskaltaneet lähteä yrittäjyyden tielle. Onhan meidän koko sosiaaliturvajärjestelmä luotu palkkatöissä olevien näkökulmasta. Lue lisää…

 

 

3. Joukkoliikenne

Pääkaupunkiseutu ei toimi ilman hyvää joukkoliikennettä. Siksi onkin tärkeää, että valtio tukee sitä nykyistä paremmin. Ei ole kenenkään etu, että pääkaupunkiseudun toimivuudelle elintärkeiden raidehankkeiden rakentaminen uhkaa nostaa lippujen hintoja kohtuuttomasti. Lue lisää…

 

 

4. Perustulo

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on erittäin monimutkainen sisältäen lukuisia poikkeuksia ja epäjatkuvuuksia. Viranomaistahoja on useita, eivätkä ne toimi yhteen. Eri tukimuotoja yhdistävä, kaikille annettava perustulo on hyvä tavoite, jota kohti kannattaa kulkea. Lue lisää…

 

 

5. Järjestöt

Järjestöjen ja vapaaehtoisten tärkeys näkyy parhaiten silloin, kun yhteiskunta kohtaa kriisejä. Viimeisimpänä pandemia ja Ukrainan sota. Koronasulkujen alettua vapaaehtoisten avulla ruoka-apu- ja maskinjakelutoiminta saatiin eri puolilla Suomea ripeästi käyntiin. Lue lisää…

 

 

6. Itsenäisyys

Tänä vuonna olemme valitettavasti saaneet Ukrainan sodan myötä muistutuksen itsenäisyyden ja rauhan tärkeydestä. Sitä todellakin kannattaa juhlistaa.  Lue lisää…

 

 

 

7. Yksin asuminen

Suomessa on yli 1,2 miljoonaa yksinasujaa. Joukko on yhä kasvava ja yksinasujiin kuuluu ihmisiä kaikista ikä- ja tuloluokista. On vastentahtoisesti yksin asuvia, mutta myös elämäänsä täysin tyytyväisiä ihmisiä, joille oma koti tuo vapautta ja rauhaa. Lue lisää…

 

 

8. Kulttuuri

Kuinka tylsää elämä olisikaan ilman kulttuuria? Koronapandemian yhteydessä ei ehkä hahmotettu kuinka tärkeä osa yhteiskuntaa kulttuuri oikeastaan onkaan ja kuinka monen ihmisen toimeentuloon kulttuuritoiminnan sulkeminen lopulta tulisi vaikuttamaan.  Lue lisää…

 

 

9. Hyvinvointivaltio

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion malli on varmistanut, että Suomessa tuloerot ovat pysyneet maltillisina, että mistä tahansa lähtökohdista voi kouluttautua vaikkapa tohtoriksi ja, että jokainen saa tarvitsemansa terveydenhuollon. Lue lisää…

 

 

10. Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien merkityksen ymmärtää todella vasta sitten, kun näkee uutisraportteja maista, joissa niitä ei kunnioiteta. Ei tarvitse mennä kuin naapurimaahamme Venäjälle, jossa lähestulkoon jokaista YK:n ihmisoikeuksien julistuksen pykälää loukataan. Lue lisää…

 

 

11. Terveydenhuolto

Sote-uudistus on tehty ja hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden vaihteessa. Uudistuksen yhtenä tarkoituksena oli hillitä sote-menojen kasvua. Näin uusimaalaisesta näkökulmasta, menoja hillitään vähän turhankin rivakasti, kun jo ensimmäisenä toimintavuonna lähes kaikilla alueilla talouden alijäämä on valtava. Lue lisää…

 

 

12. Tutkimus

Yhteiskunnan suuret haasteet kuten väestön ikääntyminen, työvoimapula, ilmastonmuutos ja luontokato vaativat uusia ratkaisuja, joita ei synny ilman riittävää panostusta koulutukseen ja tutkimukseen. Lue lisää…

 

 

13. Peruskoulu

Suomen peruskoulu on ollut esimerkkinä maailmalla, mutta nyt viime vuosina tilanne on kääntynyt huolestuttavaan suuntaan. Pisa-tulokset ovat laskeneet voimakkaasti, opettajilta kuuluu viestiä työpäivien kaoottisuudesta ja nuoret voivat entistä huonommin. Lue lisää…

 

 

14. Työvoimapula

Väestön ikääntyminen alkaa näkyä työvoimapulana vähän alalla kuin alalla. Etenkin sosiaali- ja terveys-, ravintola-, rakennus-, kasvatus- ja ohjelmistoalalla on kova kysyntä ammattitaitoisista työntekijöistä. Lue lisää…

 

 

15. Kaupungit

Suomen 23 suurimmassa kaupungissa asuu jopa 78% koko väestöstä ja sijaitsee 80% kaikista työpaikoista. Ei ole ihan samantekevää, miten elinvoimaisia ne ovat. Kaupungit nimittäin rahoittavat myös harvaan asutun maaseudun palveluja. Lue lisää…

 

 

16. Eläinoikeudet

Vuoden aikana Suomessa tapetaan jopa 90 miljoonaa eläintä ruoantuotannossa, turkistarhoilla ja eläinkokeissa. On käsittämätöntä, miten vähän muun lajisten olentojen laajamittaista hyväksikäyttöä ja tappamista kyseenalaistetaan. Lue lisää…

 

 

17. Valoisa mieli

Joskus kuitenkin ahdistus voi sysätä niin syvään kuiluun, ettei omin voimin ylös kampeaminen enää onnistukaan. Silloin on tärkeää, että yhteiskunnassa on tukiverkkoja, joihin tarttua. Itsetuhoisten ajatusten kanssa ei koskaan pidä jäädä yksin, vaan jakaa ne edes anonyyminä kriisipuhelimen vapaaehtoisen kanssa. Lue lisää…

 

 

18. Energiaomavaraisuus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakotti koko Euroopan tarkastelemaan energian tuotantoamme nopeasti uudelta kantilta. Miten voidaan korvata Venäjältä tuotu fossiilienergia? Ennen sodan alkamista 30% Suomen energiasta tuotiin Venäjältä. Lue lisää…

 

 

19. Varhaiskasvatus

Päiväkotipaikkojen riittävyys ja sijainti lähellä kotia mahdollistavat perheille sujuvan arjen. Laadukas varhaiskasvatus antaa paitsi valmiuksia kouluun ja tasoittaa erilaisista perheistä tulevien lasten oppimiseroja, auttaa myös tunnistamaan lapsen tarvetta tukeen. Lue lisää…

 

 

20. Nuorten pahoinvointi

Suurin osa suomalaisista nuorista voi hyvin. Se on tärkeä sanoa tähän alkuun.  Yhä useampi nuori, etenkin tyttö, kuitenkin kokee ahdistusta ja masennusta, ja siitä on syytä puhua. Lue lisää…

 

 

 

21. Ilmasto

Tällä hallituskaudella on hyväksytty ilmastolaki, tiukennettu hiilineutraaliustavoitetta, laadittu sektorikohtaisia tiekarttoja, tuettu energiaremontteja ja kevyenliikenteen hankkeita. Paljon ilmastotyötä on kuitenkin vielä edessä. Lue lisää…

 

 

22. Korjausrakentaminen

Rakennettu ympäristömme tuottaa 35% Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Valtaosa (76%) siitä johtuu olemassa olevan rakennuskannan käytön aikaisesta energiankulutuksesta. On siis tärkeää, että tulevaisuudessa panostamme nimenomaan rakennusten energiatehokkuutta lisääviin remontteihin. Lue lisää…

 

 

23. Omaishoitajuus

Päivystykset ovat ruuhkautuneita osin siksi, että hoivapaikkoja, jonne vanhuksia päivystyksestä pitäisi ohjata, ei ole riittävästi. Myös hoitohenkilökunnasta on kova pula. Onkin tärkeää varmistaa, että omaishoito on mahdollista kaikille, joille se on sopiva hoitomuoto ja joilla on tehtävään halukas hoitaja. Lue lisää…

 

 

24. Rauha

Rauha valikoitui viimeisen joulukalenterini luukun teemaksi, sillä tämä vuosi on muistuttanut raadollisella tavalla siitä, mikä on lopulta tärkeintä. Se on rauha. Suomi on profiloitunut ulkopolitiikassa vahvana rauhanvälittäjänä ja sillä tiellä kannattaa jatkaa. Lue lisää…