Olen Henna Partanen, 41-vuotias arkkitehti, kokenut kuntapäättäjä ja aluevaltuutettu.

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa keväällä 2023 Uudeltamaalta. Mielestäni Suomi tarvitsee rohkeutta tehdä pitkäjänteisiä päätöksiä, joilla varmistetaan kestävä tulevaisuus niin hyvinvoinnin, luonnon kuin taloudenkin osalta. Olen päättäjänä reilu ja jämäkkä enkä pelkää kantaa vastuuta. Tutustu tarkemmin minuun esittelystäni sekä CV:stäni.

Kuten talot, myös yhteiskunta on rakennettava kestävälle pohjalle. Rakennuspalikoiksi tarvitaan: 

1. TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

🔸️ Perusterveydenhuolto kuntoon
🔸️ Päivystysten ruuhkat purettava
🔸️ Ikäihmisille hyvä elämä kotona, hoivakodeissa ja omaishoitajia tukemalla
🔸️ Sosiaalityön resurssit turvattava
🔸️ Ihmisoikeudet ja tasa-arvo huomioitava kaikessa toiminnassa

2. TYÖTÄ JA ELINVOIMAA

🔸️️ Yrittäjyyteen kannustava politiikka
🔸️️ Joustava, monimuotoinen työelämä
🔸️️ Työperäistä maahanmuuttoa sujuvoitettava
🔸️️ Korkeakoulupaikkoja lisättävä 
🔸️️ TKI-toimintaan panostettava

3. VAHVOJA, TOIMIVIA KAUPUNKEJA

🔸 Viihtyisä kaupunkiympäristö ja riittävästi asuntoja eri elämäntilanteisiin
🔸️️ Toimiva ja edullinen joukkoliikenne
🔸️️ Yksinasuvat huomioitava politiikassa
🔸️️ Lapsille laadukas opetus, riittävä tuki ja mielekkäät harrastukset
🔸️️ Kulttuurin rahoitusta ja arvostusta vahvistettava

4. LUONTO- JA ILMASTOTOIMIA

🔸️️ Luontokatoa on torjuttava ja hiilinieluja vahvistettava metsien suojelulla
🔸️ Itämeren ja järvien suojeluun enemmän valtion tukea ja toimenpiteitä
🔸️ Kestävä energiatuotanto
🔸️ Kiertotaloutta vauhditettava tuki- ja veropolitiikalla
🔸️ Eläinten oikeus hyvää elämään turvattava

Tule rakentamaan kanssani kestävää tulevaisuutta!

Ennakkoäänestys: 22.-28.3. 2023

Varsinainen vaalipäivä: 2.4.2023