🔸️️ Yrittäjyyteen kannustava politiikka
🔸️️ Joustava, monimuotoinen työelämä
🔸️️ Työperäistä maahanmuuttoa sujuvoitettava
🔸️️ Korkeakoulupaikkoja lisättävä 
🔸️️ TKI-toimintaan panostettava

Korkea osaamistaso, elinvoimaiset yritykset ja tutkimus- ja kehittämistyö ovat avaimia hyvinvointivaltion palveluiden rahoituksen turvaamiseen jatkossakin.

Yrittämisen pitää olla kannattavaa ja yrittämisen riskejä tulee yhä pienentää. Työelämän tulee mahdollistaa joustavasti erilaisia työn tekemisen tapoja kuten osa-aikaisen työsuhteen ja yrittämisen yhdistämistä ilman, että ihminen putoaa heti yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle. Perustulo tasoittaisi monia työelämän sudenkuoppia.

Työvoimapula tarvitsee pikaisia ratkaisuja. Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta tulee luopua ja maahanmuuttajien kohtaamia työnteon esteitä pitää pystyä purkamaan. Muunto- ja lisäkoulutuksiin sekä työssäoppimiseen kannattaa panostaa. Ulkomaisissa kouluissa tehtyjä tutkintoja tulisi lukea hyväksi nykyistä paremmin. 

Uudellamaalla on Suomen vähiten korkeakoulujen aloituspaikkoja suhteessa toiselta asteelta valmistuneiden määrään. Samanaikaisesti monissa yrityksissä on pulaa korkeakoulutetuista osaajista ja nuoret hakeutuvat opiskelemaan ulkomaille. Esimerkiksi puhtaan teknologian osaajia tarvitaan, jotta ilmastonmuutoksen ja luontokadon kaltaisiin haasteisiin voidaan vastata. 

Korkeakoulujen perustutkimuksen rahoitusta kannattaa lisätä ja varmistaa, että yrityksillä, kouluilla ja tutkimuslaitoksilla on mahdollisuus tutkia ja kehittää uutta. Vain siten voimme löytää uusia innovaatioita yhteiskuntamme haasteiden ratkaisuun sekä viennin vetureiksi.

https://www.youtube.com/watch?v=TTgYqCsab94