Ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa.

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste, mutta monet sen torjumiseen tarvittavista toimista tehdään kuntatasolla. Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on hyvä, mutta sen toteutuminen tarvitsee systemaattista seurantaa ja konkreettisten toimenpiteiden toteuttamista.

Kestävällä kaupunkisuunnittelulla voidaan vähentää liikenteen päästöjä, vahvistaa hiilinieluja ja suojella luontoa.

Kaavoituksessa ja tontinluovutusehdoissa rakennushankkeilta voidaan edellyttää ilmastoystävällisiä ratkaisuja kuten uusiutuvan energian käyttöä, viherkattoja ja ympäristön kannalta kestäviä materiaaleja. 

Espoon kaukolämmön tuottajana toimii Fortum, joka on luvannut, että kaupungin lämmöntuotanto on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki voi osaltaan auttaa lupauksen pitämistä mahdollistamalla niitä hankkeita, jotka edistävät kivihiilestä luopumista.