Olin ehdolla ensimmäisissä aluevaaleissa 2022 Länsi-Uudellamaalla. Suuret kiitokset kaikille teille, jotka luotitte minuun. 1015 äänellä tulin valituksi ensimmäiseen Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon ja olen saanut kunnian toimia Vihreän ryhmämme puheenjohtajana ja aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan varapuheenjohtajana. Neuvottelutoimikunta käy puolueiden väliset neuvottelut muun muassa strategiasta, talousarviosta ja hallintosäännöstä sekä kokousten asialistojen sisällöistä.

Lue raporttini siitä, mitä kaikkea aluevaltuustotyöhön on Vihreästä näkökulmasta kuulunut ensimmäisen vuoden 2022 aikana.

Aluevaaleissa teemojani olivat:

1. TARJOTAAN TOIMIVAT TERVEYSPALVELUT

🔸️ Perusterveydenhuollon palvelujen helppo saavutettavuus koko Länsi-Uudellamaalla.
🔸️ Sujuvat hoitoketjut avun hakemisesta ongelman ratkaisemiseen asti.
🔸️ Hoitojonojen purkaminen panostamalla rekrytointeihin ja tarvittaessa ostopalveluihin.
🔸️ Digitaalisten palveluiden, kuten etävastaanottojen, kehittäminen.

2. VARMISTETAAN LASTEN HYVINVOINTI

🔸️️ Lastensuojelun riittävät resurssit.
🔸️️ Huostaanottojen ennaltaehkäisy lapsiperheiden tukipalveluilla.
🔸️️ Oppilashuoltoon riittävästi kouluterkkareita, kuraattoreja ja psykologeja.
🔸️️ Lasten hyvinvoinnin varmistaminen myös aikuissosiaalityössä.

3. TURVATAAN VAMMAISILLE JA IKÄIHMISILLE ARVOKAS ELÄMÄ

🔸️️ Toimivat ja helppokäyttöiset kuljetuspalvelut.
🔸️️ Kotona asumisen tukeminen kotiin vietävillä palveluilla.
🔸️️ Omaishoitajien jaksamisesta ja tuesta huolehtiminen.
🔸️️ Laadukkaat ja riittävät pitkäaikaishoitopaikat.

4. TORJUTAAN KÖYHYYTTÄ JA ERIARVOISUUTTA

🔸️️ Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus matalalla kynnyksellä.
🔸️ Ruoka-avun, Tyttöjen talon ym. ennaltaehkäisevää työtä tekevien järjestöjen tukeminen.
🔸️ Toimivat maahanmuuttajapalvelut pakolaisten kotouttamisen tukena.
🔸️ Länsiuusmaalaisten työkyvyn vahvistaminen.

https://www.youtube.com/watch?v=M8Q2GqEeJFw

Aluevaalit käytiin 23.1.2022.

Lue lisää minusta tai tutustu blogikirjoituksiini. Facebook-sivuillani kirjoitan ajankohtaisista aiheista.