Kestävä kaupunki huomioi ilmaston ja luonnon lisäksi historian, erilaiset liikennemuodot ja asumistarpeet.

Torit, terassit, kahvilat, katutaide ja kivijalkaputiikit tekevät kaupungin keskustoista eläviä ja omaleimaisia.

Jalankulkijalle miellyttävässä kaupunkitilassa etäisyydet kodin, lähipalveluiden sekä julkisen liikenteen solmukohtien välillä ovat lyhyitä.

Erilliset polkupyöräilijöille tarkoitetut kaistat lisäävät liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kestävässä kaupungissa tiiviiden keskustojen väliin jää virkistävää luontoa sekä kotoisia pientaloalueita.

Myös pienempien lähikeskustojen elinvoimasta ja lähipalveluista, kuten lähikirjastoista ja -kouluista, pidetään huolta.

Erilaisiin elämäntilanteisiin tulee tarjota monipuolisesti erilaisia asumisen ratkaisuja. Opiskelijat, eläkeläiset, lapsiperheet ja yhden hengen taloudet tarvitsevat kaikki erilaisia koteja.

Vastuullinen kaupunki hillitsee asumisen hinnan kohoamista kaavoittamalla riittävästi asuntoja ja huolehtimalla siten riittävästä asuntotarjonnasta. Myös kaupungin omia vuokra-asuntoja tulee rakentaa riittävästi, jotta asuntojonoja saadaan lyhennettyä.

Kaupungin tulee pitää huolta omistamiensa koulujen, päiväkotien sekä historiallisesti arvokkaiden rakennusten kunnosta. Sisäilmaongelmiin tulee tarttua rivakasti.