Hyvä kaupunki pitää kaikki asukkaat mukana.

Espoo on yksi Suomen parhaiten menestyvistä kunnista. Meillä on varaa auttaa heitä, jotka eniten apua tarvitsevat.

Haasteellisissa tilanteissa olevien lapsiperheiden tukeminen jo varhaisessa vaiheessa on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavampaa kuin lasten huostaanotot.

Pienet ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa auttavat huomaamaan oppimisvaikeudet ja kiusaamisen ajoissa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulee olla helposti saatavilla kaikille apua tarvitseville. Lähisuhdeväkivalta tulee tunnistaa entistä paremmin ja tarjota tukea niin väkivallan kokijoille kuin tekijöillekin.

Esteettömät ratkaisut ja toimivat kuljetuspalvelut auttavat ikäihmisiä ja vammaisia toimimaan arjessaan. Laadukas kotihoito sekä mahdollisuus palveluasumiseen tulee tarjota kaikille, jotka sitä todella tarvitsevat.