🔸 Viihtyisä kaupunkiympäristö ja riittävästi asuntoja eri elämäntilanteisiin
🔸️️ Toimiva ja edullinen joukkoliikenne
🔸️️ Yksinasuvat huomioitava politiikassa
🔸️️ Lapsille laadukas opetus, riittävä tuki ja mielekkäät harrastukset
🔸️️ Kulttuurin rahoitusta ja arvostusta vahvistettava

Kaupungit toimivat Suomen elinvoiman runkona tuottaen valtaosan maan talouden kasvusta. Uusimaa tukeutuu paitsi pääkaupunkiseutuun, pitää sisällään monia muitakin eläviä kaupunkiseutuja. Kasvavien kaupunkien investointimahdollisuus mm. uusiin päiväkoti- ja koulupaikkoihin ja toimivaan joukkoliikenteeseen tulee turvata. 

Kaupungeissa on oltava riittävästi monenlaisiin elämäntilanteisiin sopivaa ja myös kohtuuhintaista asuntokantaa. Yksin asuvia on kaupungeissa muuta maata enemmän. Vihdoin olisi aika huomioida myös yksinasuvat poliittisessa päätöksenteossa.

Nuoret, jotka ovat tulevaisuutemme, voivat hälyttävän huonosti. Riittävä rahoitus kaupungeille ja kunnille varmistaa sen, että nuoret saavat mahdollisuuksia harrastaa sekä riittävää tukea oppimiseen varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja aina lukioon tai ammatilliseen koulutukseen asti.

Kulttuuritapahtumat ja -toiminta ovat kaupunkien elinvoiman lähde, jonka arvo tulisi tunnistaa nykyistä paremmin myös päätöksenteossa.