🔸️ Perusterveydenhuolto kuntoon
🔸️ Päivystysten ruuhkat purettava
🔸️ Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostettava
🔸️ Ikäihmisille hyvä elämä kotona, hoivakodeissa ja omaishoitajia tukemalla
🔸️ Sosiaalityön resurssit turvattava
🔸️ Ihmisoikeudet ja tasa-arvo huomioitava kaikessa toiminnassa

Hyvinvointivaltiomme perusta ovat hyvinvoivat ihmiset. Luottamus yhteiskuntaan on koetuksella, jos terveyskeskuksiin ei saa aikoja eikä päivystykseenkään pääse. Hyvinvointialueiden tulee saada riittävä rahoitus, jotta toimivat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan taata kaikille tarvitseville. Pidemmällä tähtäimellä sote-palveluja pitää pystyä järjestämään kustannustehokkaammin rakenteellisilla uudistuksilla ja vaikkapa digitalisaation avulla, mutta erityisesti ensimmäisinä toimintavuosina työ hyvinvointialueilla tulee saada turvallisesti käyntiin.

Perusterveydenhuollon palvelut turvaamalla varmistamme sen, että vaivoihin saa apua jo varhaisessa vaiheessa. Siten vähennetään inhimillistä kärsimystä sekä kalliimpia erikoisterveydenhoidon palveluja.

Riittävät ikäihmisten hoivapaikat sekä laadukkaat ja riittävät kotiin vietävät palvelut auttavat purkamaan päivystysten ruuhkia, kun ohjaus sairaalasta hoidon jälkeen eteenpäin toimii.  Omaishoitajat ovat tärkeä tuki yhteiskunnalle. Omaishoitajuuden tueksi pitäisi olla tarjolla monipuolinen palvelujen valikoima, jolla omaishoitajuutta voisi tarvittaessa täydentää. 

Toimivat sosiaalipalvelut varmistavat osaltaan, että yhteiskunta pitää huolta silloinkin, kun elämässä kaikki ei mene suunnitelmien mukaan.

Tasa-arvoisessa ja ihmisoikeuksia kunnioittavassa yhteiskunnassa on sitkeyttä ja voimaa kestää paremmin myös yllättäviä kriisitilanteita.