🔸️️ Lastensuojelun riittävät resurssit.
🔸️️ Huostaanottojen ennaltaehkäisy lapsiperheiden tukipalveluilla.
🔸️️ Oppilashuoltoon riittävästi kouluterkkareita, kuraattoreja ja psykologeja.
🔸️️ Lasten hyvinvoinnin varmistaminen myös aikuissosiaalityössä.

Hyvä elämä alkaa hyvästä lapsuudesta. Lapsiperheiden hyvinvoinnista huolehtiminen on panostus tulevaisuuteen.                                                                                                                         -Henna Partanen

Lasten hyvinvoinnin turvaaminen lähtee neuvolasta ja lasten tulevien vanhempien hyvinvoinnin varmistamisesta. Vanhemmuuden tukeminen lapsen kasvaessa on tärkeää ja samalla voidaan seurata perheen jaksamista ja mahdollisesti huomata ongelmat varhaisessa vaiheessa. 

Jokaiselle tulee elämässään kriisejä. Niin pieniä kuin vähän isompiakin. Lapsiperheiden vanhempien kriisit vaikuttavat suoraan myös lasten hyvinvointiin ja siksi on tärkeää, että mikäli niiden kanssa ei selviä yksin, apua on tarjolla matalalla kynnyksellä. Kun perheiden ongelmia päästään ratkomaan varhaisessa vaiheessa, voidaan sillä vähentää niin perheille kuin yhteiskunnallekin raskaita huostaanottoja.

Lasten omaa terveyttä ja hyvinvointia tuetaan ja seurataan neuvolan jälkeen kouluissa kouluterveydenhoitajien, -psykologien ja -kuraattorien toimesta. On tärkeää, että oppilashuollon yhteistyö koulun opettajien kanssa on uudistuksenkin jälkeen sujuvaa. Oppilashuollon henkilökunnasta on jatkuva pula. Työnkuvaa tukee kehittää mielekkäämmäksi yhteistyössä nykyisen henkilökunnan kanssa ja rekrytointia parantaa. Toimiva oppilashuolto takaa myös sen, että lapset ja nuoret saavat nopeasti apua masennuksen tai muiden mielenterveyden ongelmien kanssa. Nupoli, ohjaamotalo sekä  kolmannen sektorin toimijat kuten Tyttöjen talo antavat keskusteluapua ja auttavat itsenäisen elämän ensiaskelilla.

Viimekädessä lapsen tilanteesta kopin ottaa lastensuojelu. Sillä on oltava riittävästi henkilökuntaa, jotta yhdelle lastensuojelun työntekijälle ei kerry liian monia tapauksia samanaikaisesti pöydälle. Riittävät resurssit lastensuojelussa takaavat sen, ettei mitään lapsen tilanteen kannalta huomionarvoista pääse vahingossa lipsahtamaan ohitse.