🔸️️ Luontokatoa on torjuttava ja hiilinieluja vahvistettava metsien suojelulla
🔸️ Itämeren ja järvien suojeluun enemmän valtion tukea ja toimenpiteitä
🔸️ Kestävä energiatuotanto
🔸️ Kiertotaloutta vauhditettava tuki- ja veropolitiikalla
🔸️ Eläinten oikeus hyvää elämään turvattava

Yhteiskunta ei toimi kestävästi, jos se ei huomioi luonnon ja ilmaston kantokykyä. Suomella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, joista pitää pitää kiinni. Suomen on tehtävä osansa ilmastonmuutoksen hillinnässä, jotta maapallon lämpeneminen saadaan pysäytettyä1,5 asteeseen. On myös suomalaisten yritysten etu, että olemme ensimmäisten joukossa kehittämässä puhtaita ratkaisuja maailman markkinoille. Pelkät kunnianhimoiset tavoitteet eivät kuitenkaan riitä, vaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii seuraavalla vaalikaudella edelleen aktiivisia toimenpiteitä.

Energiantuotannossa on jatkettava hyvin alkanutta vihreää siirtymää, jossa fossiilienergiaan perustuvat polttolaitokset korvautuvat uusiutuvalla energialla ja erilaisilla lämmön talteenottoon liittyvillä ratkaisuilla. Ympäristölle haitallisista yritystuista on luovuttava ja kannustettava vero ja tukipolitiikalla sekä ohjauksella kiertotalousratkaisuihin.

Suomen maankäyttösektorin hiilinielut ovat romahtaneet. Hakkuiden määrää on vähennettävä ja metsänhoitotapoja uudistettava kestävämmiksi. Mikäli Suomi ei saa vahvistettua metsien hiilinielua, on meillä entistä isompi urakka muiden päästövähennystoimien kanssa.

Luontokadon pysäyttämisen tavoitteen tulee ohjata niin ikään koko yhteiskuntaa aina yritystoiminnasta kaavoitukseen ja metsäteollisuuteen. Monet suomalaiset eläin- ja kasvilajit ovat vaarassa kadota, mikäli emme toimi ripeästi. Ensi töiksi kannattaa suojella kaikki valtion omistamat vanhat ja luonnontilaiset metsät. 

Suomen järvien ja purojen tilaa on parannettava. Yhteistyötä tarvitaan maanviljelijöiden, maanomistajien, kuntien ja valtion välillä, jotta kuormitusta vesistöön saadaan pienennettyä. Luonnon tilaa parantavia hankkeita rahoittavia Metso- ja Helmi-ohjelmia kannattaa jatkaa seuraavallakin hallituskaudella.

Sivistynyt yhteiskunta ei unohda, että ihminen on osa luontoa ja loppujen lopuksi vain yksi laji muiden joukossa. Myös muun lajisten eläinten oikeus hyvään elämään on turvattava. Turkistarhaus on lopetettava lyhyellä siirtymällä ja autettava tarhaajia uuden uran alkuun. Tällä hallituskaudella hyväksytty eläinsuojelulaki jäi valitettavan puutteelliseksi, joten paljon eläinten oikeuksien puolustamiseksi on vielä tehtävänä. Kasvisruoan osuutta julkisissa hankinnoissa tulisi lisätä ja muuttaa maataloustukia siten, että ne kannustavat kasviperäisten ruokavalmisteiden tuottamiseen.