Suomi ikääntyy kovaa vauhtia. Jo nyt päivystykset ovat ruuhkautuneita osin siksi, että hoivapaikkoja, jonne vanhuksia päivystyksestä pitäisi ohjata, ei ole riittävästi. Myös hoitohenkilökunnasta on kova pula. Onkin tärkeää varmistaa, että omaishoito on mahdollista kaikille, joille se on sopiva hoitomuoto ja joilla on tehtävään halukas hoitaja. 

Omaishoitajaliiton mukaan jopa 80% hoivasta tehdään läheisten tai omaisten toimesta. Kyse on miljardien arvoisesta työstä, jota ei pystytä millään korvaamaan julkisella palveluntarjonnalla. 

On iso päätös ryhtyä omaisensa hoitajaksi. Siksi onkin tärkeää, että jokainen voi itse valita, että minkä suuruisen sitoumuksen hoitotyöstä ottaa vastuulleen. Omaishoitajuuden tueksi pitäisi olla tarjolla monipuolinen palvelujen valikoima, jolla omaishoitajuutta voisi tarvittaessa täydentää. 

Kaikki omaishoitajat eivät myöskään ole eläkeläisiä vaan myös työikäisillä voi olla tarve hoitaa vaikkapa ikääntynyttä vanhempaansa tai sairasta lastaan. Tällöin olisi oleellista, että erilaiset työn tekemisen muodot joustaisivat omaishoitajuuden rinnalla. Mikäli hoivatyö ei ole kokoaikaista, olisi epäreilua, mikäli omaishoitajaa rankaistaisiin osa-aikaisesta yrittämisestä, opiskelusta tai työssä käynnistä.

Osan kohdalla omaishoitajuus vie käytännössä kaiken ajan. Onkin tärkeää tarjota jo hoitosuhteen alussa omaishoitajalle itselleen riittävästi tietoa tukipalveluista kuten vapaista ja huolehtia riittävistä hoitopaikoista vapaiden ajaksi. Länsi-Uudellamaalla vapaiden määrä nousee nyt kolmeen päivään kuukaudessa. Se on edelleen mielestäni aika vähän heille, jotka eivät käytännössä pääse poistumaan kotoa muuten. 

Nykyään yhä useampi asuu yksin, on lapseton tai sinkku. Olisikin hyvä aika miettiä, että ketkä hoitavat meitä tulevaisuudessa, mikäli omaishoitajaksi lasketaan vain samassa taloudessa asuvat lähiomaiset. Omaishoidon käsitettä tulisikin tarkastella laajemmin. Voisivatko jatkossa kaverit huolehtia toisistaan ja saada siihen tukea omaishoitojärjestelmän kautta?

Kirjoitus ilmestyi osana vuoden 2022 joulukalenteriani, jossa pureuduin ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin, joista mielestäni oli syytä puhua ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja. 

23. Omaishoitajuus
Tagged on: