22. Korjausrakentaminen

22. Korjausrakentaminen

Rakennettu ympäristömme tuottaa 35% Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Valtaosa (76%) siitä johtuu olemassa olevan rakennuskannan käytön aikaisesta energiankulutuksesta. On siis tärkeää, että tulevaisuudessa panostamme nimenomaan rakennusten energiatehokkuutta lisääviin remontteihin. Myös uudisrakentamisella on päästövaikutuksensa, joten purkaminen vain uuden rakentamisen helppouden vuoksi tulisi jatkossa