4. Perustulo

4. Perustulo

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on erittäin monimutkainen sisältäen lukuisia poikkeuksia ja epäjatkuvuuksia. Viranomaistahoja on useita, eivätkä ne toimi yhteen.  Eri tukimuotoja yhdistävä, kaikille annettava perustulo on hyvä tavoite, jota kohti kannattaa kulkea. Siten varmistetaan, ettei kukaan putoa täysin tyhjän päälle. Nykyisin ihmiseltä