Vietämme työn parissa merkittävän osan elämästämme. Mielekäs työ ja eri elämäntilanteiden mukaan joustava työelämä varmistaa työssä jaksamisen ja lisää onnellisuutta.

Monimuotoiset työsuhteet. Työsuhteet muuttuvat yhä monimuotoisemmiksi. Vastauksena tähän muutokseen meidän tulee varmistaa työntekijöiden reilu kohtelu ja palkkaus kaikenlaisissa työsuhteissa. Yrittäjäriskin ulkoistaminen työntekijöille nollatuntisopimusten ja alustatalouden nimissä pitää saada kuriin, ennen kuin ilmiö laajenee siivoojista ja ruokaläheteistä koskemaan yhä useampia aloja.

Perhevapaauudistus. Perhevapaauudistusta tarvitaan kipeästi. Vanhemmuuden ja työelämän yhteensovittamisesta on tehtävä entistä joustavampaa ja tasa-arvoisempaa. Suomessa naiset käyttävät tällä hetkellä valtaosan kaikista perhevapaista, mikä näkyy epätasa-arvona rekrytoinneissa, palkkauksessa ja urakehityksessä. Isien vahvempi läsnäolo lastensa elämässä korvamerkittyjen vapaiden ansiosta auttaa tiiviimmän isä-lapsisuhteen muodostumiseen.

Reilu eläkejärjestelmä. Ihmisten tulee voida luottaa eläkejärjestelmään ilman, että kaikkien täytyy alkaa varmuuden vuoksi eläkesijoittajiksi. Matalimmilla eläkkeillä sinnittelevien eläkeköyhyys pitää ratkaista. Eläkkeiden yleinen korotus ei kuitenkaan ole ratkaisu, sillä kaikki eläkeläiset eivät suinkaan ole huonotuloisia. Eläkejärjestelmän on oltava reilu myös nuoremmille sukupolville. Aktiivisten ja hyväkuntoisten eläkeläisten mahdollisuuksia jatkaa työuraansa halutessaan vaikka osa-aikaisena, tulee parantaa.

Aikuiskoulutuksen vahvistaminen. Lisäkoulutus alan sisällä auttaa ylläpitämään kiinnostusta työhön, joten siihen pitää olla mahdollisuus myös työuran keskellä. Digitalisaatio, automatisaatio ja globalisaatio muuttavat työn luonnetta voimakkaasti ja monet ammatit muuttavat muotoaan tai tulevat katoamaan täysin. Joskus ihminen muuten vaan ymmärtää olevansa täysin väärällä alalla eikä voi enää hyvin työssään. Ihmisille tulee antaa mahdollisuus etsiä uusia urapolkuja kouluttautumalla toiselle alalle myös aikuisena. Korkeakouluille on annettava riittävät resurssit jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisäämiseen.

Perustulo. Sosiaaliturvan uudistuksessa tulee ottaa askelia kohti kaikille yhteistä ja vastikkeetonta perustuloa. Perustulo vähentää byrokratiaa ja kannustaa ihmisiä ottamaan vastaan lyhyitäkin työkeikkoja, kokeilemaan yrittäjyyttä ja kouluttautumaan ilman pelkoa tukien katkaisusta tai taloudellisen tilanteen yhtäkkisestä romahtamisesta.