21. Digitalisaatio

21. Digitalisaatio

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on lähtenyt sote-valmisteluissa takamatkalta verrattuna moneen muuhun alueeseen, sillä meillä vain Pelastuslaitos on tehnyt pidempään jo yhteistyötä alueellisesti. Myös tietojärjestelmien osalta kunnat ovat kehittyneet eri suuntiin. Alueen kymmenessä kunnassa on jokaisessa omat asiakaspotilastietojärjestelmänsä niin terveyspalveluissa kuin sosiaalipalveluissakin. Lisäksi

8. Rahoitus

8. Rahoitus

Vanhenevan väestön maassa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve tulee vain kasvamaan. Samalla uusia, kalliita hoitomuotoja keksitään jatkuvasti lisää, mikä on tietysti hieno asia, mutta pakottaa tekemään valintoja sen suhteen, että mihin yhteiskunnalla on varaa. Kysymys on siis kompa. Tietenkään rahat eivät

5. Hoitovelka

5. Hoitovelka

Koronapandemian hoito on lykännyt monia terveyskeskuskäyntejä ja kasvattanut jonoja aina suunterveydenhuollosta mielenterveyspalveluihin. Todellista hoitovelan määrää on vaikea arvioida, sillä käyttämättä jäänyt hoitokerta ei välttämättä tule koskaan käytetyksi tai saattaa johtaa raskaampien erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeeseen myöhemmin tai näkyä jollain aivan toisella