Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on lähtenyt sote-valmisteluissa takamatkalta verrattuna moneen muuhun alueeseen, sillä meillä vain Pelastuslaitos on tehnyt pidempään jo yhteistyötä alueellisesti. Myös tietojärjestelmien osalta kunnat ovat kehittyneet eri suuntiin. Alueen kymmenessä kunnassa on jokaisessa omat asiakaspotilastietojärjestelmänsä niin terveyspalveluissa kuin sosiaalipalveluissakin. Lisäksi erikoissairaanhoitoa jatkossakin tuottava HUS käyttää Apottia.

Uudistuksen valmistelun aika on ollut lopulta lyhyt ja nyt onkin lähinnä varmistettava kaikin keinoin, että tietojärjestelmät ylipäänsä toimivat, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Sen jälkeen tulee aloittaa systemaattinen työ, että erilaisten järjestelmien määrä vähenisi ja, että käytetyt järjestelmät keskustelisivat keskenään.

Järjestelmien tulee olla helppokäyttöisiä ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveystyön arkea. Yhtälailla tärkeää on, että väestötasolla voidaan tunnistaa erilaisia riskitekijöitä ja pystyä dataa analysoimalla kohdentamaan palveluita nykyistä tehokkaammin ja varhaisemmassa vaiheessa todetuille ryhmille. Tietoturvasta tinkimättä. 

Digitalisaatio, jolla merkittävää työn tehostamista yritetään saavuttaa myös sote-alalla, ei kuitenkaan tarkoita pelkkiä asiakaspotilastietojärjestelmiä vaan esimerkiksi sähköinen ajanvaraus tai etävastaanotot ovat jo käytössä monin paikoin.

Länsi-Uudellamaalla myös kotihoidon tueksi on kehitetty digitaalisia palveluita, joita ovat muun muassa etäkotihoito, lääkerobotit ja erilaiset turvapalvelut. Ne eivät korvaa lähikohtaamisia, mutta niiden avulla vanhuksen voi olla turvallisempaa olla kotona, kun hän voi tarvittaessa hälyttää apua turvapuhelimella tai, kun hän tietää, että liesihälytin ilmoittaa kotihoidolle suoraan liian pitkäksi päälle jääneestä liedestä.

Digitaalisten palvelujen kehittämiselle tuleekin antaa aikaa ja resursseja samalla, kun muuta palvelukokonaisuutta uudistetaan. Parhaimmassa tapauksessa löydetään keinoja vähentää työntekijöiden kuormitusta, säästää kustannuksissa ja parantaa palvelujen laatua asukkaille.

Kirjoitus on yksi vuoden 2021 aluevaaliteemaisen joulukalenterini luukuista. Kalenterissa esittelin 24 syytä kiinnostua Suomen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka järjestetään 23.1.2022.

21. Digitalisaatio
Tagged on: