Espoo nukkumalähiöstä kulttuurikaupungiksi, valtuusto 9.11.2015

Valtuutetut kävivät yllättävän yksimielisen ja innostuneen keskustelun kulttuurin merkityksestä kaupungille ja kehuivat kilvan hyvin laadittua KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmaa. Siinä kulttuuri nähdään laajemmin koko yhteiskuntaa lävistävänä liimana ja toimenpiteitä on mietitty kaupungin kohtaamien megatrendien kautta. Tällaisina megatrendeinä ohjelmassa pidetään luonnonvarojen niukkenemista, väestön muutosta