Espoo hyväksyi ilmasto-ohjelman

Espoo hyväksyi ilmasto-ohjelman

Tänään valtuustossa hyväksyttiin Espoon ilmasto-ohjelma. Olen ollut valmistelemassa sitä ympäristölautakunnan puheenjohtajana alusta lähtien, joten olen todella iloinen ja ylpeä, että se on viimein valmis. Konkreettisten päästövähennystavoitteiden lisäksi siinä hyväksyttiin 6 hyötytavoitetta, joita aletaan ensivaiheessa edistää vuoteen 2020 ulottuvan toimenpideohjelman pohjalta.

Espoon hyvä vai paha kaukolämpö

Järjestin ympäristölautakunnan ja Espoon Kestävän kehityksen ohjelmaryhmän vierailulle Fortumin Suomenojan voimalaitokselle. Sekä ympäristölautakunta että KeKe ohjelmaryhmä etsivät toimia, joilla Espoon kasvihuonekaasupäästöt saataisiin laskuun. Päästövähennystavoitteista huolimatta päästöt nousivat viimekin vuonna 7% ja suurimpana syynä tähän on ollut se, että Fortum on