2. Ruoka-apu

2. Ruoka-apu

Ruoka-avun tarjoaminen ei ole ollut kunnille lakisääteisesti pakollista vaan sitä on tehty eri vapaaehtoisjärjestöjen ja seurakuntien toimesta. Kaikissa Suomen kunnissa ei ole ruoka-aputoimintaa lainkaan. Niissä, joissa on, kunnat ovat toimineet yhteistyökumppaneina ja antaneet avustusta toiminnalle. Nyt sosiaali- ja terveyspuolen järjestöjen

Espoo torjumaan konkreettisilla toimenpiteillä asuinalueiden välistä eriytymistä

Aloitteestani Espooseen valmistellaan konkreettiset toimenpiteet asuinalueiden välisen eriytymisen eli segregaation torjumiseksi. Tänään valtuusto keskusteli asiasta pitkään ja hyväksyi myös tekemäni toivomuksen yksimielisesti: Valtuusto toivoo, että kaupunki perustaa lähiöprojekteja, joissa yhteistyössä kaavoittajien, asukkaiden ja kyseisen alueen toimijoiden kanssa suunnitellaan, miten alueen vetovoimaa