Aloitteestani Espooseen valmistellaan konkreettiset toimenpiteet asuinalueiden välisen eriytymisen eli segregaation torjumiseksi. Tänään valtuusto keskusteli asiasta pitkään ja hyväksyi myös tekemäni toivomuksen yksimielisesti:

Valtuusto toivoo, että kaupunki perustaa lähiöprojekteja, joissa yhteistyössä kaavoittajien, asukkaiden ja kyseisen alueen toimijoiden kanssa suunnitellaan, miten alueen vetovoimaa voitaisiin parantaa ja parhaita ideoita viedään eteenpäin.

Lisäksi pidin oheisen puheen:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Espoo on viiden kaupunkikeskuksen verkostomainen kaupunki. Meidän tehtävänä on huolehtia, että kaikki kaupunginosat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Että kaikkialla on hyvät palvelut, toimiva joukkoliikenne, viihtyisä asuinympäristö ja laadukkaat koulut.

Tein valtuustoaloitteeni, koska minusta tuntuu, että segregaatiota eli asuinalueiden eriytymistä hyvä- ja huono-osaisiin alueisiin halutaan kyllä vähentää, mutta silti konkreettiset, seurattavat toimenpiteet puuttuvat. Ne jäivät asuntopolitiikkaa lukuunottamatta puuttumaan myös aloitevastauksesta. Segregaation torjuminen ei nimittäin ole pelkkää asuntopolitiikka vaan toimia tarvittaisiin poikkihallinnollisesti. Työllisyystoimet, maahanmuuttajien kotouttaminen, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttaminen, asukkaiden osallistaminen ja perhepalvelut ovat kaikki tapoja, joilla myös segregaatiota voidaan ehkäistä.

Yksi rakenteellinen ongelma ovat Espoon tase-yksiköt, joiden toimintaan vastauksessa ei pureuduttu lainkaan. Esimerkiksi Tapiolan taseyksikkö varmistaa, että Tapiolan seudun rakennushankkeista saadut rahat käytetään nimenomaan Tapiolan seudun parantamiseen. Tapiolan seudulla maa on kaikkein halu­tuinta, joten maankäyttömaksut ja myyntitulot ovat suurimpia. Sen sijaan, että summat hyödyttäisivät koko kaupunkia tasaisesti, kohdistetaan ne jo valmiiksi parhaiten pärjäävälle alueelle. Espoon keskuksessa sen sijaan ei ole taseyksikköä eikä maa ole myöskään niin kysyttyä, että maanmyynti – ja maankäyttö­maksutuloilla saisi kehitettyä aluetta niin paljon kuin olisi aihetta. Nämä segregaatiota lisäävät taseyksiköt tulisi mielestäni purkaa.

Alueita tulee katsoa koko kaupungin tasolla ja käydä vuoropuhelua asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa, että miten alueen vetovoimaa voitaisiin parantaa. Ja niihin toimenpiteisiin kaupungin tulisi oikeasti myös satsata rahaa. Tällaisina voisivat toimia erilaiset lähiöiden kehityshankkeet.

Vaikka vastaus ei ole täydellinen, haluan kuitenkin kiittää vastauksessa ollutta mainintaa siitä, että toimenpiteet asuinalueiden välisen segregaation vähentämiseksi  valmistellaan osana Espoo-tarinan päivitystä. Toivon, että me kaikki valtuutetut varmistamme, että ne myös todella tehdään.

 

Espoo torjumaan konkreettisilla toimenpiteillä asuinalueiden välistä eriytymistä
Tagged on:                             

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *