14. Vanhusten palvelut

14. Vanhusten palvelut

Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja sillä, miten iäkkäiden ihmisten palvelut saadaan järjestettyä, on merkittävä vaikutus paitsi koko hyvinvointiyhteiskunnan toimintaedellytyksiin, myös ihmisten luottamukseen tulevaisuuden suhteen. On voitava luottaa siihen, että meistä kaikista otetaan kyllä koppi, kun omat voimat eivät riitä.