Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja sillä, miten iäkkäiden ihmisten palvelut saadaan järjestettyä, on merkittävä vaikutus paitsi koko hyvinvointiyhteiskunnan toimintaedellytyksiin, myös ihmisten luottamukseen tulevaisuuden suhteen. On voitava luottaa siihen, että meistä kaikista otetaan kyllä koppi, kun omat voimat eivät riitä. 

Iäkkäiden palvelut ovat monimuotoinen kokonaisuus aina terveyden ja kunnon ylläpidosta ja seurannasta erilaisiin asumisen tukipalveluihin ja laitoshoitoon. Tärkeintä on kuitenkin tunnistaa kunkin ihmisen yksilölliset tarpeet, jotta jokainen saa sitä tukea ja apua, jota juuri siinä terveydentilassa tarvitsee. Liian monta tarinaa olen kuullut vanhuksista, jotka eivät olisi saaneet tarpeellista apua ilman aktiivista omaista, joka on käyttänyt lukuisia tunteja asioiden selvittelyyn. 

Moni vanhus haluaa asua kotona niin pitkään kun mahdollista, mikä on hyvin ymmärrettävää. Myös yhteiskunnalle se on taloudellisesti järkevää. Senkin vuoksi kotihoidon palveluja tulee vahvistaa entisestään. Kotihoitoon on ollut ainakin Espoossa haasteita saada palkattua riittävästi osaavaa työvoimaa ja näiden haasteiden ratkomista tulee jatkaa myös hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen. Työntekijöiden kuormitusta ja kiirettä on lähdetty ratkomaan myös erilaisilla digitaalisilla keinoilla kuten työvuoron aikana ajettujen reittien paremmalla optimoinnilla sekä erilaisilla apuvälineillä.

Omaishoitajilla on monessa tapauksessa suuri rooli kotona-asumisen onnistumisen kannalta. Omaishoidontuki ja hoitajan vapaan ajaksi annettavien palvelujen määrä on ollut aiemmin kuntien harkinnan ja taloudellisen tilanteen varassa. Omaishoitajien hyvinvoinnista kannattaa huolehtia paitsi inhimillisistä syistä myös siksi, ettei hoitajasta tule itsestään lopulta hoidettava. Ja mikäli vanhus ei pärjää kotona edes tuetusti, on paikka palvelukodista oltava tarjolla. Tämän vuoksi myös niiden määrää pitää lisätä. Hyvinvointiyhteiskunta ei jätä ketään heitteille. Aluevaaleissa on siis kyse myös mitä suurimmassa määrin siitä, miten varmistamme jokaiselle arvokkaan vanhuuden.

Kirjoitus on yksi vuoden 2021 aluevaaliteemaisen joulukalenterini luukuista. Kalenterissa esittelin 24 syytä kiinnostua Suomen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka järjestetään 23.1.2022.

14. Vanhusten palvelut
Tagged on: