8. Kulttuuri

8. Kulttuuri

Kuinka tylsää elämä olisikaan ilman kulttuuria? Koronapandemian yhteydessä ei ehkä hahmotettu kuinka tärkeä osa yhteiskuntaa kulttuuri oikeastaan onkaan ja kuinka monen ihmisen toimeentuloon kulttuuritoiminnan sulkeminen lopulta tulisi vaikuttamaan.  Kulttuuri typistetään usein joksikin ylimääräiseksi kivaksi, josta voi tiukan paikan tullen leikata.

Espoo nukkumalähiöstä kulttuurikaupungiksi, valtuusto 9.11.2015

Valtuutetut kävivät yllättävän yksimielisen ja innostuneen keskustelun kulttuurin merkityksestä kaupungille ja kehuivat kilvan hyvin laadittua KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmaa. Siinä kulttuuri nähdään laajemmin koko yhteiskuntaa lävistävänä liimana ja toimenpiteitä on mietitty kaupungin kohtaamien megatrendien kautta. Tällaisina megatrendeinä ohjelmassa pidetään luonnonvarojen niukkenemista, väestön muutosta