17. Työkyky

17. Työkyky

Mielekäs työ antaa omanarvontuntoa, lisää elämään tarkoitusta ja luo arkeen rutiineja. Myös yhteiskunnallisesti on tärkeää, että mahdollisimman moni työikäinen olisi mukana työelämässä.  Maan hallituksella on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa 75% työllisyysaste. Sen yhtenä toteuttamiskeinona on käynnistetty työkykyohjelma, jonka tarkoitus löytää keinoja