Mielekäs työ antaa omanarvontuntoa, lisää elämään tarkoitusta ja luo arkeen rutiineja. Myös yhteiskunnallisesti on tärkeää, että mahdollisimman moni työikäinen olisi mukana työelämässä. 

Maan hallituksella on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa 75% työllisyysaste. Sen yhtenä toteuttamiskeinona on käynnistetty työkykyohjelma, jonka tarkoitus löytää keinoja kuntouttaa osatyökykyisiä tai työkyvyttömiä takaisin työelämään. Ohjelman puitteissa vahvistetaan myös työnantajien mahdollisuuksia palkata osatyökykyisiä sekä puretaan muita työllistymisen esteita mm. sosiaaliturvan kannustinloukkujen osalta.

Asia liittyy aluevaaleihin siten, että työkykyohjelman mukaisia palveluja kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueiden sekä kuntien kanssa. Hyvinvointialueet pyörittävät tulevaisuuden sote-keskuksia ja kunnille puolestaan siirtyi työllisyyden kuntakokeilun myötä pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja nuorten työllisyyspalvelut. 

Jokaisen työttömän tilanne on erilainen ja siksi on aidosti pystyttävä tunnistamaan ne työllistymisen esteet, joita kullakin on. Mitä varhaisemmassa vaiheessa työkykyyn liittyvät ongelmat tunnistetaan, sitä helpompi niihin on puuttua. 

Kaikki työllistymisen esteet eivät liity työkykyyn sinänsä, vaan osalla saattaa olla uudelleenkoulutus- tai täydennyskoulutustarpeita tai sitten vaan sopivaa työpaikkaa ei vielä ole löytynyt. Toisilla puolestaan voi olla taustalla masennusta, vammautumista tai muita terveydellisiä rajoitteita, vaikka halua töihin olisi. Joskus nämä erilaiset esteet kytkeytyvät monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi, joita pitäisi jatkossa pystyä ratkomaan eri yksiköiden yhteistyön kautta. 

Länsi-Uudellamaalla on alettu rivakasti toteuttaa työkykyohjelmaa, vaikka hyvinvointialue ei vielä ole edes käynnistynyt. Espoon kaupunki on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoituksen hankkeeseen, jonka tarkoitus on tuottaa työttömille toimiva sote-palveluprosessi ja tunnistetaan työttömien sote-palveluiden tarpeet nykyistä varhaisemmin. Malli on tarkoitettu laajennettavaksi koko hyvinvointialueelle. 

Melkoinen mullistus siis edessä myös työllisyyspalveluiden osalta, joten siksikin aluevaaleista kannattaa kiinnostua.

Kirjoitus on yksi vuoden 2021 aluevaaliteemaisen joulukalenterini luukuista. Kalenterissa esittelin 24 syytä kiinnostua Suomen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka järjestetään 23.1.2022.

17. Työkyky
Tagged on: