Espoo kasvaa vauhdilla. On tärkeää, että jokaiselle asukkaalle tarjotaan omaan elämäntilanteeseensa soveltuva, viihtyisä ja turvallinen koti. Monille espoolaisille oma koti löytyy kerrostaloista, joita viime vuosina onkin rakentunut runsaasti. Ei siis ole samantekevää, millaista ympäristöä ja millaisia asuntoja kerrostaloihin syntyy. Kerrostalorakentamisen tulee rikastuttaa kaupunkikuvaa, luoda viihtyisiä ympäristöjä ja tarjota nykyistä persoonallisempia vaihtoehtoja asumiseen.

Helsingissä on perustettu jo vuonna 2009 Kehittyvä kerrostalo -ohjelma, jonka tavoitteena on yhteistyössä rakennusliikkeiden kanssa lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja löytää uusia yksilöllisiä asumisen ratkaisuja. Ohjelma tarjoaa rakennuttajille mahdollisuuksia kokeilla uusia ratkaisuja ja saada niille kaupungilta sparrausta ja näkyvyyttä. Rakennusliikkeillä on halua kehittää asumisen konsepteja. Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kautta pilottiprojekteille on voitu tarjota tontteja laatukilpailujen kautta. Kiinnostava pilottiprojekti hyvin brändättynä uuden asuinalueen keskeisimmällä tontilla nostaa myös koko alueen arvostusta.

Helsingissä kerrostalorakentamisen kehittämiskohteita ovat olleet mm. “asukaslähtöisyys, asumista palvelevat tilat, asuntokohtaiset ulkotilat, asuntojen muunneltavuus ja yksilölliset asuntoratkaisut, energiatehokkuus, kattokerrokset, pihat, puurakentaminen, talotyypit, säilytys- ja varastotilat, toteutustavat ja rakenteelliset ratkaisut.” Uusiksi kehittämisen tarpeiksi Helsingissä on tunnistettu “hybriditalot, täydennysrakentamisen ratkaisut ja asuntojen tilasuunnittelun monipuolistaminen.”

Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan voi tutustua ohjelman nettisivuilla.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että: 

Espoossa perustetaan kerrostalorakentamisen laadun parantamiseen tähtäävä ohjelma, jolla pyritään löytämään uusia monipuolisia kerrostaloasumisen vaihtoehtoja. 

 

Jätetty Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.6.2021

Henna Partanen

+21 allekirjoittanutta valtuutettua

 

Valtuustoaloite kerrostalorakentamisen laadun parantamiseksi
Tagged on: