Keskustelut HUS:in säästöohjelmasta käyvät kuumana ja on jopa väläytelty Lohjan sairaalan synnytystoiminnan lakkautusta. Otimme Länsi-Uudenmaan Vihreän aluevaltuustoryhmän toimesta kantaa synnärin sekä HUS:in ja hyvinvointialueemme riittävän rahoituksen puolesta.

Länsi-Uudenmaan Vihreät vastustaa Lohjan sairaalan synnytystoimintojen lakkauttamista ja vaatii valtiolta riittävää rahoitusta Uudenmaan hyvinvointialueille, jotta vastaavat lyhytnäköiset leikkaukset voidaan välttää.

HUS:n rahoitusvaje ja mahdolliset leikkauskohteet nousivat keskusteluun HUS:in toimitusjohtaja Matti Bergendahlin nostettua Helsingin Sanomissa (HS 29.8.2022) yhdeksi esimerkiksi Lohjan sairaalan synnytystoimintojen lakkauttamisen.

“Länsi-Uudenmaan Vihreät ei hyväksy flirttailua Lohjan sairaalan synnytystoimintojen lakkauttamisella. Lohjan sairaalan synnytysosasto on ollut erittäin pidetty ja vastaa myös hyvinvointialueemme läntisissä osissa asuvien sekä ruotsinkielisten asukkaiden tarpeisiin. Toimivan yksikön lakkautus olisi lyhytnäköistä”, toteaa Länsi-Uudenmaan Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen.

Vihreä aluevaltuustoryhmä peräänkuuluttaa HUS-yhtymän hallitusta etsimään vaihtoehtoisia säästökohteita.

“Lyhytnäköisten leikkauslistojen ja provosoivien heittojen sijaan toivomme HUS:ilta pidemmän tähtäimen suunnitelmaa siitä, miten voimme yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa siirtää hoidon painopistettä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon niin, että potilaat saisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hoitoa. Se myös säästäisi rahaa.” Partanen huomauttaa.

Juurisyy keskustelulle HUS:n sopeutustarpeista on Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin rahoitusvaje. Rahoitus tarkentuu vielä, mutta tämänhetkisten arvioiden perusteella HUS-yhtymä on tunnistanut lähes 100 miljoonan euron rahoitusvajeen heti ensimmäisenä toimintavuotenaan.

”Valtion tulee korjata hyvinvointialueiden rahoitusmallia huomioimaan nykyistä paremmin myös Uudenmaan tarpeita. Yliopistosairaaloiden rahoituksen turvaamisesta tarvitaan päätöksiä vielä tänä syksynä”, vaatii kansanedustaja, Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut yliopistosairaalalisää, joka kohdentuisi niille hyvinvointialueille, jotka ylläpitävät yliopistosairaaloita.

”Yliopistosairaaloiden toiminnan turvaaminen on välttämätöntä koko Suomen kannalta. Rahoitusvaje osuu asukkaiden palveluiden lisäksi myös tutkimustoimintaan. Kasvavaan hoidontarpeeseen ei pystytä vastaamaan ilman, että kehitetään uusia hoitomenetelmiä”, sanoo Hyrkkö.

20.9.2022

Vihreät ei hyväksy Lohjan sairaalan synnytystoiminnan lakkautusta
Tagged on: