Esbogård Ab hakkaa luvatta metsää Högbergetissä

Esbogård Ab havittelee jättimäistä kivilouhos ja maanläjityshanketta Ämmässuon eteläpuolelle Högbergetiin. Espoon rakentamistarpeeseen hanketta ei tarvittaisi, sillä lähistölle on suunnitteilla toinen, Kulmakorven vastaava hanke. Sen sijaan tämän hankkeen tarkoituksena on ottaa vastaan Helsingin ylijäämämaata. Hankkeesta tehdään par’aikaa ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Annoimme

Valtuuston kokous 25.2.2013 – Kuntarakennelaki ja ekologiset yhteydet

Valtuuston kokous 25.2.2013 – Kuntarakennelaki ja ekologiset yhteydet

Huomisen kokouksen itselleni kiinnostavimmat asiat ovat Turvesuo pohjoisen asemakaavamuutos (asia 12) sekä Blominmäen osayleiskaavaehdotus (asia 13). Molemmissa vaakalaudalla on viheryhteyksien toteutuminen: Turvesuon kohdalla ne meinataan katkaista ja Blominmäen kohdalla mahdollistaa.   1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien