Huomisen kokouksen itselleni kiinnostavimmat asiat ovat Turvesuo pohjoisen asemakaavamuutos (asia 12) sekä Blominmäen osayleiskaavaehdotus (asia 13). Molemmissa vaakalaudalla on viheryhteyksien toteutuminen: Turvesuon kohdalla ne meinataan katkaista ja Blominmäen kohdalla mahdollistaa.

 

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. -8.  Vaalit

Edellisessä kokouksessa pöydälle jäänyt Pelastuslaitoksen johtokunnan vaali sekä muita tekemättömiä nimityksiä. Tällä kertaa toivon, että vaalit sujuisivat edellistä kitkattomammin, jotta kokouksessa jäisi enemmän aikaa tärkeämmille asioille.

 

9 Lisämäärärahan myöntäminen Tapiolan Liiketalo Oy:n ja Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuritorin osakkeiden ostamiseen

Kaupunki on ostamassa Tapiolan kulttuurikeskuksen viereisen talon, jossa nyt sijaitsee mm. Marimekon liike ja Länsimetron toimisto. Kiinteistö on kaupungille loistava sijoituskohde. Tällä hetkellä vuokralaisilla on voimassa pitkät vuokrasuhteet, joten kaupunki saa ihan mukavasti vuokratuloja. Tulevaisuudessa kaupunki voi paremmin kehittää Tapiolan kulttuuriaukiota, kun se omistaa kiinteistöt sen ympärillä. On väläytelty mm. Tapiolan kirjaston siirtoa nykyisistä, ahtaista tiloista nyt ostettaviin tiloihin.

 

10 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Sairaala-nimiselle yhtiölle Espoon sairaalan rakentamiseen otettavalle lainalle

Tässä on kyse Jorvin sairaalan viereen rakennettavan uuden Espoon sairaalan rahoituksesta. Hankkeen suunnittelu on jo pitkällä ja sairaalaa olisi tarkoitus alkaa rakentaa tänä vuonna. Käyttöön se otettaisiin tämän hetkisten suunnitelmien mukaan vuonna 2016.

 

11 Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotieto

Vaikka Espoo onkin varsin hyvässä taloudellisessa tilassa verrattuna moniin muihin kuntiin, on huolestuttavaa, että sen kulut kasvavat tuloja nopeammin. Tästä tullaan varmasti kuulemaan useita puheenvuoroja. Jatkuvasti kasvava asukasmäärä tarvitsee lisää asuntoja, kouluja ja infraa, joten investointeja on pakko tehdä ja velkamäärä kasvaa. Odotan, että milloin aletaan oikeasti puhua myös veroprosentin nostosta. Espoossa on kuitenkin heti Kauniaisten jälkeen Suomen matalin veroprosentti, joten perustelut esimerkiksi sille, että homekoulujen korjaamiseen ei ole varaa, ovat mielestäni vähän hatarat.

 

12 Lausunto luonnoksesta kuntarakennelaiksi

Itse lakiesitys on varsin epätarkka, mitä lausuntoesityksessä ollaankin jo kritisoitu. Lausuntoesitys ei varsinaisesti sulje pois mitään kolmesta metropolialueen esiselvityksessä ehdotetuista kuntaliitosvaihtoehdosta, joten toivoisin, että tässä kokouksessa ei keskityttäisi ruotimaan niitä. Pelkään kuitenkin pahoin, että keskustelu livahtaa kuntaliitosten ja metropolihallinnon puolelle, vaikka tässä kohtaa kyse on vain kuntarakennelakilausunnosta. Vihreät tekevät lausuntoesitykseen vielä pari tarkennusta, mutta tärkeimmät tarkennukset Vihreät ovat Saara Hyrkön ja Tiina Elon aktiivisuuden ansiosta saaneet läpi jo hallituksen lausuntoesitykseen.

 

13 Laajalahti, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Turvesuo pohjoinen, alue 120602

Sinimäentien varteen kaava-alueen viereiselle tontille on jo vuonna 2007 vahvistettu tilaavievän kaupan mahdollistava kaava. Nyt sama taho hakee laajennusta viereiselle, nykyisin viheralueena toimivalle tontille.

Maakunta- ja yleiskaavoissa tontin kohdalle on merkitty viheryhteystarve. Ely-keskuksen lausunnon mukaan kaavaehdotus onkin sekä maakuntakaavan että yleiskaavan periaatteiden vastainen eikä sitä voida hyväksyä. Nykyään kaava-alueen poikki kulkee virkistysreitti ja hiihtolatu, jota pitkin pääsee kätevästi Mankkaan suunnalta Säteriin. Kaavaehdotuksessa kevyen liikenteen reitti olisi tarkoitus ahtaa Turunväylän ja aidoitetun kaupanpihan väliin. Viheryhteys katkeaa ehdotuksessa täysin.

Itse en pidä lainkaan koko kaavaehdotuksesta. Viheryhteyden katkeamisen lisäksi yleiskaavan vastaisuus antaa mahdollisille valituksille hyvän perustan. Olemme koko viikon pohtineet kiivaasti pitäisikö kaava yrittää hylätä vai riittäisikö palautus- tai jopa toivomusesitys ja että missä muodossa sillä olisi mahdollisuudet myös mennä läpi. Ainakin olen valmistautunut nousemaan puhujanpönttöön ensimmäistä kertaa ympäristölautakunnan puheenjohtajana. Sopivasti lautakunnan tämän vuoden teemana on ekologiset yhteydet.

Kaava-alue on Turunväylän ja suunnitellun uuden Turveradantien kulmassa.
Turvesuo pohjoinen asemakaavamuutos -ehdotus. Kaava-alue on Turunväylän ja suunnitellun uuden Turveradantien kulmassa. (lähde: Espoon kaupungin nettisivut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Blominmäen osayleiskaavan hyväksyminen, alue 620 000

Tässä on toinen kaava, jonka vuoksi olen saanut tällä viikolla harmaita hiuksia. Tätä on työstetty jo vuosia, joten siinä mielessä hyppään kelkkaan liian myöhään voidakseni tehdä asialle enää juuri mitään.

Kaikki siis on lähtenyt siitä, että Suomenojan vedenpuhdistamon kapasiteetti on loppumassa kesken ja vaihtoehdoiksi tuli joko uuden puhdistamon rakentaminen tai vanhan kehittäminen. Vihreät hävisivät äänestyksen ja 12.10.2009 valtuusto päätti siirtää puhdistamon pois Suomenojalta. Kolmesta sijoitusvaihtoehdosta valikoitui ympäristön kannalta huonoin eli Blominmäki.

Kaava-alue sijoittuu Nuuksion ja keskuspuiston risteyskohtaan Kehä 3:n molemmin puolin. Alueella on mm. liito-oravan lisääntymisalueita sekä maakunnallisesti arvokas Teirinsuon tervaleppäkorpi. Onneksi kaavassa on osoitettu molempien suojeleminen sekä Kehä 3:n ylittävien tai alittavien ekologisten yhteyksien turvaaminen, mikä vähän kompensoi sitä, että puhdistamo kaventaa ekologista yhteyttä muuten merkittävästi.

Huolestuttavinta on kuitenkin HSY:n suunnitelmat käyttää Espoonjokea mahdollisessa hätätilanteessa puhdistetun veden ohijuoksutuskanavana. Jokea pitkin vesi virtaisi Espoonlahden Natura-alueelle, jossa se Ely-keskuksen mukaan voi merkittävästi heikentää luonnonsuojelulailla suojellun meriuposkuoriaisen elinolosuhteita. Sen lisäksi ohijuoksutuksen seuraukset Espoonjoen kalakannalle voisivat olla kohtalokkaat. Mielestäni sellainen hätäratkaisu, joka aiheuttaa ympäristökatastrofin, ei ole ratkaisu ollenkaan. Demarit ovat tekemässä aiheesta toivomusesityksen, johon me Vihreät ilomielin liitymme.

Asemakaavoituksen yhteydessä on sitten oltava tarkkana, että viheryhteydet todella toteutuvat ja että Espoonjoen ohijuoksutusmahdollisuus todella estetään.

 

Ulkoilureitti Vittmossenin ja Teirinsuon välisellä kannaksella. (Lähde: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Blominmäki osayleiskaavaehdotus)
Ulkoilureitti Vittmossenin ja Teirinsuon välisellä kannaksella. (Lähde: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Blominmäki osayleiskaavaehdotus)

 

15 Edustajien nimeäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2013 – 2016

Tämä oli alunperin unohtunut esityslistalta, mikä selittää sen paikan viimeisenä asiana eikä muiden vaalien yhteydessä.

 

Valtuuston kokous 25.2.2013 – Kuntarakennelaki ja ekologiset yhteydet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *