1. Luonto

1. Luonto

Luonto on suomalaisille yksi arvokkaimmista asioista, joka mainitaan, kun kerrotaan maastamme ulkomailla. Harva tuntuu kuitenkaan tiedostavan, että myös kotimaisen luonnon säilyminen tällaisena kuin sen tunnemme, vaatii aktiivisia toimia. Suomen luontotyypeistä 48 % ja lajeista 12 % on uhanalaisia. Tämä hallitus

Miilukorpi II -asemakaava ei huomioi riittävästi luontoarvoja

Miilukorpi II -asemakaava ei huomioi riittävästi luontoarvoja

Eilen 25.1.2021 Espoon valtuusto käsitteli Miilukorpi II -asemakaavan hyväksymistä. Kaava-alue sijoittuu Lommilan pohjoispuolelle nykyisin pääasiassa metsäiselle alueelle. Sekä kaava-alueella että etenkin sen eteläpuolella on pientaloja ja on ymmärrettävää, että myös tuota alueetta kehitetään. Alueen maanomistajat ovat odottaneet asemakaavan valmistumista pitkään.