9. Maahanmuuttajapalvelut

9. Maahanmuuttajapalvelut

On kaikkien etu, että Suomeen muuttavat uudet asukkaat kotoutuvat mahdollisimman nopeasti ja pääsevät sujuvasti osaksi yhteiskuntaamme. On tärkeää, että jokainen Suomessa asuva ymmärtää oikeutensa erilaisiin palveluihin ja osaa niitä käyttää. Lain mukaan kuntien ja nyt myös hyvinvointialueen tehtävänä on varmistaa,

7. Sosiaalityö

7. Sosiaalityö

Kuka tahansa meistä saattaa ajautua elämässään umpikujaan. Silloin voi olla haastava hahmottaa, mistä päästä tilannetta voi edes lähteä purkamaan. Aikuissosiaalityöntekijät auttavat elämän erilaisissa kriisitilanteissa, kartoittavat asiakkaan tarvitsemat palvelut ja neuvovat mahdollisten erilaisten tukien hakemisessa. Apua voi saada esimerkiksi asumis- ja

5. Hoitovelka

5. Hoitovelka

Koronapandemian hoito on lykännyt monia terveyskeskuskäyntejä ja kasvattanut jonoja aina suunterveydenhuollosta mielenterveyspalveluihin. Todellista hoitovelan määrää on vaikea arvioida, sillä käyttämättä jäänyt hoitokerta ei välttämättä tule koskaan käytetyksi tai saattaa johtaa raskaampien erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeeseen myöhemmin tai näkyä jollain aivan toisella

4. Työhyvinvointi

4. Työhyvinvointi

Sosiaali- ja hoiva-alan henkilöstön riittävyydestä on oltu huolissaan jo vuosia. Koronapandemian vuoksi tilanne on monilla työpaikoilla akuutti, mutta myöskään pitkällä tähtäimellä väestön vanhenemisen myötä työvoimapula ei ole helpottumaan päin. Mahdottomaksi riittävien käsiparien saaminen hoivatyöhön käy, mikäli samaan aikaan koulutetut, työssään