On kaikkien etu, että Suomeen muuttavat uudet asukkaat kotoutuvat mahdollisimman nopeasti ja pääsevät sujuvasti osaksi yhteiskuntaamme. On tärkeää, että jokainen Suomessa asuva ymmärtää oikeutensa erilaisiin palveluihin ja osaa niitä käyttää. Lain mukaan kuntien ja nyt myös hyvinvointialueen tehtävänä on varmistaa, että palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja maahanmuuttajataustaisille asukkaille. 

Kotoutumisen edistämistä koskeva laki on edellyttänyt, että kunnat huolehtivat maahanmuuttajien kotouttamista edistävien palvelujen yhteensovittamisesta ja järjestämisestä. Kotoutumispalveluihin kuuluu niin maahantulijan tilanteen alkukartoitusta, kielikoulutusta kuin muutakin opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä sekä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Maahanmuuttajapalveluihin on kuulunut myös maahanmuuttajaperheiden perhepalvelut sekä ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten perheryhmäkotipalvelut. 

Osa kotoutumispalveluista on ollut kuntien sivistystoimen vastuulla, osa työllisyyspalvelujen, osa sosiaali- ja terveystoimen ja osa yhteistyökumppaneiden kuten kolmannen sektorin tai yritysten järjestämiä. 

Nyt hyvinvointialueelle siirtyy se osa palveluista, jotka linkittyvät aikuis- sekä perhesosiaalityöhön sekä muihin sosiaali- ja terveystoimen palveluihin. Myös paperittomien terveyspalvelut ovat luonnollisesti tulevien hyvinvointialueiden vastuulla. Siinä missä terveyspuolella palvelujen rajapintoja saadaan kenties vähennettyä, maahanmuuttajapalveluissa uusi rajapinta kunnan ja hyvinvointialueen väliin on syntymässä. Onkin siis tärkeää määritellä huolella vastuutahot ja varmistaa sujuva yhteistyö jatkossakin.

Kirjoitus on yksi vuoden 2021 aluevaaliteemaisen joulukalenterini luukuista. Kalenterissa esittelin 24 syytä kiinnostua Suomen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka järjestetään 23.1.2022.

9. Maahanmuuttajapalvelut
Tagged on: