20. Nuorten pahoinvointi

20. Nuorten pahoinvointi

Suurin osa suomalaisista nuorista voi hyvin. Se on tärkeä sanoa tähän alkuun.  Yhä useampi nuori, etenkin tyttö, kuitenkin kokee ahdistusta ja masennusta, ja siitä on syytä puhua. Eikä ilmiö koske vain nuoria, vaan myös nuoria aikuisia, joilla mielenterveysperusteiset poissaolot työelämästä

14. Työvoimapula

14. Työvoimapula

Väestön ikääntyminen alkaa näkyä työvoimapulana vähän alalla kuin alalla. Etenkin sosiaali- ja terveys-, ravintola-, rakennus-, kasvatus- ja ohjelmistoalalla on kova kysyntä ammattitaitoisista työntekijöistä.  Ikärakenne ei kuitenkaan ole ainoa syy siihen, että työ ja tekijät eivät kohtaa. Työltä odotetaan nykyään paljon

4. Perustulo

4. Perustulo

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on erittäin monimutkainen sisältäen lukuisia poikkeuksia ja epäjatkuvuuksia. Viranomaistahoja on useita, eivätkä ne toimi yhteen.  Eri tukimuotoja yhdistävä, kaikille annettava perustulo on hyvä tavoite, jota kohti kannattaa kulkea. Siten varmistetaan, ettei kukaan putoa täysin tyhjän päälle. Nykyisin ihmiseltä

2. Suomalainen työ

2. Suomalainen työ

Tänään on vietetty Osta työtä Suomeen -päivää.  Yritykset ovat olleet viime vuosina tiukilla. Aluksi tuli pandemia. Sen jälkeen sota Ukrainassa on nostanut energian ja elintarvikkeiden hintaa ja vaikuttanut ennakoimattomasti toimitusketjuihin. Nyt olisi loistava hetki valita pukinkonttiin ekologisesti kestäviä, Suomessa tuotettuja

Rakennukset naisten rekrytoinnin esteenä

Rakennukset naisten rekrytoinnin esteenä

Naisten asemaa työelämässä esitetään usein parannettavaksi naisvaltaisten alojen palkkojen korottamisella, perhevapaauudistuksella, sukupuolikiintiöillä pörssiyhtiöiden hallituksissa sekä anonyymillä rekrytoinnilla. Nämä ovat kaikki rakenteellisia korjauksia, joilla työelämää saataisiin tasa-arvoisemmaksi ja reilummaksi. On kuitenkin eräs kirjaimellisesti rakenteellinen ongelma, joka saa harvemmin huomiota: syrjivät työpaikkarakennukset.