Väestön ikääntyminen alkaa näkyä työvoimapulana vähän alalla kuin alalla. Etenkin sosiaali- ja terveys-, ravintola-, rakennus-, kasvatus- ja ohjelmistoalalla on kova kysyntä ammattitaitoisista työntekijöistä. 

Ikärakenne ei kuitenkaan ole ainoa syy siihen, että työ ja tekijät eivät kohtaa. Työltä odotetaan nykyään paljon muutakin kuin turvallista toimeentuloa. Nuoret haluavat arvojensa mukaista, merkityksellistä työtä sekä kohtuullisia työaikoja. Liikakuormitusta pelkäävät sekä nuoret, että jo työelämässä olevat.

Pystyvätkö nyt työvoimapulasta kärsivät alat vastaamaan nykyisiin työelämää koskeviin toiveisiin? Pahoin pelkään, että jos mitään työnkuvassa tai nykylainsäädännössä ei muuteta, eivät pysty.

Työperäisellä maahanmuutolla on tärkeä osansa työvoimapulan ratkaisemisessa. Saatavuusharkinnasta pitäisi mielestäni luopua ja oleskeluluvan saamista helpottaa. Kuitenkin, mikäli suomalaiset eivät ole valmiita tekemään työvoimapula-alojen töitä nykyisillä ehdoilla, emme voi odottaa, että kukaan muukaan lopulta suostuisi. 

Ajattelen, että työaikojen joustoilla ja omaehtoisella osa-aikatyön mahdollistamisella voitaisiin vastata osaan toiveista. Osa-aikatöitä ja yrittäjyyttä yhdistelevä ihminen saattaa menettää työttömyysturvan ja lomapäivät kertyvät työpaikkakohtaisesti. Silti itse kasattu paketti erilaisia työtehtäviä voi olla mielekkäämpi kokonaisuus tekijälle itselleen. Osa-aikatyö voisi olla houkutteleva vaihtoehto myös eläkeläisille tai vaikkapa pienten lasten vanhemmille. Oleellista olisikin parantaa työn vastaanottamisen kannusteita edelleen. 

Toisaalta jopa 100 000 suomalaista tekee vasten tahtoaan osa-aikatyötä. Mikäli työnantajalla on vakituisesti tarjota lisätunteja, on reilua mahdollistaa kokoaikatyö sellaista haluavalle. Myös kokoaikaisesta vakityöstä voi tehdä muutakin kuin rutiininomaista puurtamista työtehtäviä vähän vaihtelemalla.

Muunto- ja täydennyskoulutukset auttavat paitsi päivittämään työelämässä tarvittavia taitoja, avaavat mahdollisuuden löytää taas työnilo. Ja se, jos mikä on avainasemassa niin työssä jaksamiseen kuin työtehtävien houkuttelevuuteenkin.

Kirjoitus ilmestyi osana vuoden 2022 joulukalenteriani, jossa pureuduin ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin, joista mielestäni oli syytä puhua ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja. 

14. Työvoimapula
Tagged on: