Ehkä eniten huomiota aluevaalien yhteydessä on saanut kysymys siitä, missä terveyskeskukset sijaitsevat jatkossa. Terveyskeskukset ovat suurimmalle osalle meistä tuttuja vaikkapa silloin, kun pitää hakea lääkärintodistuksia, käydä erilaisissa seulonnoissa tai saada vaikkapa antibioottikuuri.

Myös Espoossa terveyskeskusten sijainneista on käyty paljon keskustelua erityisesti Viherlaakson ja Espoonlahden terveyskeskusten osalta, joiden palvelut jouduttiin rakennuksen huonon kunnon vuoksi siirtämään väliaikaisesti pois tutusta paikasta.

Uudistuksen myötä aiemmin erillään olleet perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä sosiaalipalvelut ovat kaikki hyvinvointialueen järjestämisvastuun alla. Jatkossa olisikin tarkoitus, että ihminen saisi mahdollisimman sujuvasti ja kokonaisvaltaisesti apua ongelmiinsa yhden luukun periaatteella. Terveyskeskuksia tullaan kehittämään sosiaali- ja terveyskeskusten suuntaan, jossa palvelujen tarvetta on arviomassa moniammatillinen tiimi. 

Espoossa sosiaali- ja terveyspalveluita onkin tuotu jo saman katon alle. Pisimmälle tämä on viety Iso Omenan Palvelutorilla, jossa terveysaseman lisäksi toimii, neuvola, HUS:in röntgen ja laboratorio, mielenterveys- ja päihdepalvelut, maahanmuuttajien neuvontapalvelut, työllisyys Espoon neuvontapiste, Kela, kaupungin asiointipiste, Espoon asunnot, Ohjaamotalon toiminnot sekä aluekirjasto. 

Ostoskeskuksen yhteydessä oleva palvelutorikonsepti tuo synergiahyötyjä ja on asukkaalle kätevää. Joskin kritiikkiäkin se on saanut: tilat ovat kalliit, esteetön saapuminen on monimutkaista, asiakaspisteillä ei ole yksityisyydensuojaa ja koronatilanteessa potilaiden odotusaulojen sijaitseminen muiden asiakkaiden vieressä on voinut olla myös turvallisuusriski.

Lopulta kysymys ei ehkä olekaan siitä, missä sijaitsee lähin terveyskeskus vaan siitä, mitä palveluja tarvitaan lähellä, mitkä voivat sijaita vähän kauempana ja minkä toimintojen olisi hyvä sijaita lähekkäin toisiaan. Kiinnostavaa on myös se, miten digitaalisilla palveluilla voidaan tukea pienten yksiköiden toimintaa sekä tuoda palveluja alueille, joissa väestöpohja ei aivan riitä fyysiseen lähipalveluun.     

Kirjoitus on yksi vuoden 2021 aluevaaliteemaisen joulukalenterini luukuista. Kalenterissa esittelin 24 syytä kiinnostua Suomen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka järjestetään 23.1.2022.

11. Terveyskeskukset
Tagged on: