5. Järjestöt

5. Järjestöt

Tänään vietettiin kansainvälistä vapaaehtoistoiminnan päivää.  Järjestöjen ja vapaaehtoisten tärkeys näkyy parhaiten silloin, kun yhteiskunta kohtaa kriisejä. Viimeisimpänä pandemia ja Ukrainan sota. Koronasulkujen alettua vapaaehtoisten avulla ruoka-apu- ja maskinjakelutoiminta saatiin eri puolilla Suomea ripeästi käyntiin. Miljoonat sotaa pakenevat ovat saaneet apua

24. Pelastuslaitos

24. Pelastuslaitos

Turvallista joulua kaikille! On tärkeää, että voimme luottaa siihen, että palo- ja pelastuslaitos on paikalla nopeasti, mikäli jotain sattuisi, mutta samalla toivotaan, että tänä jouluna kukaan meistä ei viimeisen joulukalenterini luukun palveluita tarvitsisi.  Hyvinvointialueille siirtyy sote-palvelujen lisäksi myös pelastuslaitoksen toiminta.

23. Asukasosallisuus

23. Asukasosallisuus

Aluevaalit ja hyvinvointialueet saattavat kuulostaa etäisiltä, mutta ehdokkaina on meitä samoja kuntien luottamushenkilöitä sekä uusia innokkaita Länsi-Uudenmaan kuntien asukkaita. Hyvinvointialueiden järjestämät palvelut puolestaan koskevat meitä kaikkia vähintäänkin jonkun läheisen kautta. Jotta tuleva aluevaltuusto voi aidosti toimia kansan äänenä, tulee sen

22. Päihdepalvelut

22. Päihdepalvelut

Toimivat ja helposti saavutettavat päihdepalvelut ovat koko yhteiskunnan etu. Päihdepalveluilla ei pyritä auttamaan vain päihteenkäyttäjää vaan parantamaan myös kaikkien hänen läheistensä elämänlaatua.  Etenkin joulunpyhät voivat olla päihteiden käytön kannalta ongelmallista aikaa. Onkin tärkeää, että niin läheinen kuin käyttäjä itsekin voi

21. Digitalisaatio

21. Digitalisaatio

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on lähtenyt sote-valmisteluissa takamatkalta verrattuna moneen muuhun alueeseen, sillä meillä vain Pelastuslaitos on tehnyt pidempään jo yhteistyötä alueellisesti. Myös tietojärjestelmien osalta kunnat ovat kehittyneet eri suuntiin. Alueen kymmenessä kunnassa on jokaisessa omat asiakaspotilastietojärjestelmänsä niin terveyspalveluissa kuin sosiaalipalveluissakin. Lisäksi

20. Asumispalvelut

20. Asumispalvelut

Tähän asti kunnat ovat vastanneet erilaisten asumispalvelujen tarjoamisesta niiden tarpeessa oleville asukkailleen. Koska kyse on sosiaalipalvelusta, siirtyy tämäkin toiminto hyvinvointialueille.  Asumispalveluja tarvitsevat asukkaat, jotka eivät esimerkiksi vammaisuuden, iän, terveydentilan tai päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi ilman apua kykene itsenäiseen asumiseen tai

19. Lastensuojelu

19. Lastensuojelu

Suomessa tehdään työtä monella rintamalla, jotta raskaimpia lastensuojelun palveluja, kuten lasten sijaishuoltoa, ei tarvittaisi lainkaan. Niin kutsuttua ehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, harrastuksissa, nuorisotyössä sekä tulevissa perhekeskuksissa.  Espoon keskukseen ollaan perustamassa kaupungin ensimmäistä perhekeskusta ja toimintamallia suunnitellaan monistettavan muihinkin

18. Toimivat hoitopolut

18. Toimivat hoitopolut

Sote-uudistus on loistava mahdollisuus käydä systemaattisesti läpi erilaiset palveluketjut ja hoitopolut. Niillä tarkoitetaan tapahtumasarjaa, joka alkaa potilaan tai asiakkaan ensitapaamisesta aina siihen asti, kun asia on ratkaistu. Se pitää sisällään ongelman kartoituksen, mahdollisen diagnoosin, hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin ja suunnittelun,

17. Työkyky

17. Työkyky

Mielekäs työ antaa omanarvontuntoa, lisää elämään tarkoitusta ja luo arkeen rutiineja. Myös yhteiskunnallisesti on tärkeää, että mahdollisimman moni työikäinen olisi mukana työelämässä.  Maan hallituksella on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa 75% työllisyysaste. Sen yhtenä toteuttamiskeinona on käynnistetty työkykyohjelma, jonka tarkoitus löytää keinoja

16. Mielenterveys

16. Mielenterveys

Mielen hyvinvoinnista on alettu viime vuosina puhua yhä enemmän ja avoimemmin. Ja hyvä niin. Suomi on edelleen EU:n kärkipäässä nuorten itsemurhatilastoissa ja mielenterveyshäiriöt ovat maan yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Onkin herätty siihen, että yhteiskunnan tulee aktiivisemmin panostaa mielen hyvinvointiin jo