24. Rauha

24. Rauha

Rauha valikoitui viimeisen joulukalenterini luukun teemaksi, sillä tämä vuosi on muistuttanut raadollisella tavalla siitä, mikä on lopulta tärkeintä. Se on rauha.  Suomi on profiloitunut ulkopolitiikassa vahvana rauhanvälittäjänä ja sillä tiellä kannattaa jatkaa. Kaikki toimet, joilla ennaltaehkäistään konflikteja, palkitsevat moninkertaisesti. Sota

23. Omaishoitajuus

23. Omaishoitajuus

Suomi ikääntyy kovaa vauhtia. Jo nyt päivystykset ovat ruuhkautuneita osin siksi, että hoivapaikkoja, jonne vanhuksia päivystyksestä pitäisi ohjata, ei ole riittävästi. Myös hoitohenkilökunnasta on kova pula. Onkin tärkeää varmistaa, että omaishoito on mahdollista kaikille, joille se on sopiva hoitomuoto ja

22. Korjausrakentaminen

22. Korjausrakentaminen

Rakennettu ympäristömme tuottaa 35% Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Valtaosa (76%) siitä johtuu olemassa olevan rakennuskannan käytön aikaisesta energiankulutuksesta. On siis tärkeää, että tulevaisuudessa panostamme nimenomaan rakennusten energiatehokkuutta lisääviin remontteihin. Myös uudisrakentamisella on päästövaikutuksensa, joten purkaminen vain uuden rakentamisen helppouden vuoksi tulisi jatkossa

21. Ilmasto

21. Ilmasto

Tällä hallituskaudella on hyväksytty ilmastolaki, tiukennettu hiilineutraaliustavoitetta, laadittu sektorikohtaisia tiekarttoja, tuettu energiaremontteja ja kevyenliikenteen hankkeita. Paljon ilmastotyötä on kuitenkin vielä edessä. On huolestuttavaa, kuinka aina kriisin iskiessä joidenkin puolueiden ensimmäinen reaktio on, että ilmastotavoitteista pitäisi tinkiä. Ilmastonmuutos ei pysähdy kriisien

20. Nuorten pahoinvointi

20. Nuorten pahoinvointi

Suurin osa suomalaisista nuorista voi hyvin. Se on tärkeä sanoa tähän alkuun.  Yhä useampi nuori, etenkin tyttö, kuitenkin kokee ahdistusta ja masennusta, ja siitä on syytä puhua. Eikä ilmiö koske vain nuoria, vaan myös nuoria aikuisia, joilla mielenterveysperusteiset poissaolot työelämästä

19. Varhaiskasvatus

19. Varhaiskasvatus

Päiväkotipaikkojen riittävyys ja sijainti lähellä kotia mahdollistavat perheille sujuvan arjen. Laadukas varhaiskasvatus antaa paitsi valmiuksia kouluun ja tasoittaa erilaisista perheistä tulevien lasten oppimiseroja, auttaa myös tunnistamaan lapsen tarvetta tukeen.  Varhaiskasvatukseen on säädetty tiukka henkilöstömitoitus, joka varmistaa aikuisten riittävän määrän lasta

18. Energiaomavaraisuus

18. Energiaomavaraisuus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakotti koko Euroopan tarkastelemaan energian tuotantoamme nopeasti uudelta kantilta. Miten voidaan korvata Venäjältä tuotu fossiilienergia? Ennen sodan alkamista 30% Suomen energiasta tuotiin Venäjältä. Onneksi Suomessa oli vihreä siirtymä jo kovaa vauhtia käynnissä. Muuten korvaavien energialähteiden löytäminen ja

17. Valoisa mieli

17. Valoisa mieli

Joulu ei välttämättä ole kaikille vuoden onnellisinta aikaa. Jos kriisit ovat koetelleet perhettä, jos perhettä ei ole ensinkään tai, jos sähkölasku on syönyt joululahjarahat, voi joulumieli olla synkkä. Jotakuta voi helpottaa kuulla, ettei kaikkien muidenkaan joulut ole niitä Instagramin täydellisiä

16. Eläinoikeudet

16. Eläinoikeudet

Kinkkuperinteen vuoksi joka joulu noin 450 000 sikaa menettää Suomessa henkensä. Vuoden aikana Suomessa tapetaan jopa 90 miljoonaa eläintä ruoantuotannossa, turkistarhoilla ja eläinkokeissa.  On käsittämätöntä, miten vähän muun lajisten olentojen laajamittaista hyväksikäyttöä ja tappamista kyseenalaistetaan. Eläinoikeudet olivat aivan ensimmäinen asia,

15. Kaupungit

15. Kaupungit

Suomen 23* suurimmassa kaupungissa asuu jopa 78% koko väestöstä ja sijaitsee 80% kaikista työpaikoista. Ei ole ihan samantekevää, miten elinvoimaisia ne ovat. Kaupungit nimittäin rahoittavat myös harvaan asutun maaseudun palveluja.   Olen aina heikomman puolella ja puolustan siksi usein myös pienempiä