Puurakentamista edistettävä Espoossa entistä päättäväisemmin

Puurakentamista edistettävä Espoossa entistä päättäväisemmin

Puheeni Espoon valtuustossa puurakentamisesta sitä koskevan valtuustoaloitteen yhteydessä 15.10.2018. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Valtuutettu Portin (RKP) on osunut aloitteellaan asian ytimeen siinä, että verrattuna muihin Suomen suuriin kaupunkeihin, merkittävät uudet puurakentamiskohteet, erityisesti puukerrostalot, loistavat Espoossa poissaolollaan. Tapiolan Tuuliniitystähän piti tulla

Espoon ilmastotyön johtamista vahvistettava

Valtuusto hyväksyi kaksi vuotta sitten ilmasto-ohjelman. Silloin asetettiin ensimmäistä kertaa Espoon päästövähennystavoite: hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Vuosi sitten sitä tiukennettiin kahdellakymmenellä vuodella Espoo-tarinan hyväksymisen yhteydessä. Tiukan ilmastotavoitteen turvin voimme sanoa, että Espoon tahtotila on olla ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä. Tavoitteet tarvitsevat

Kaupungin näytettävä asukkailleen mallia kierrätyksessä

Syksyn ensimmäisessä valtuustonkokouksessa käsiteltiin demarien Martti Hellströmin valtuustoaloitetta muovijätteen lajittelun helpottamiseksi asukkaille. Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä, HSY, vastauksessa kerrotaan muovinkierrätyksen nykykäytännöt: muovijäteastian voi tilata omaan taloyhtiöön tai käyttää yhteisiä muovijätepisteitä. Lajitteluohjeet ja muovijäteastioiden sijainnin voi tarkastaa täältä. Ilokseni vastauksessa todettiin,

Lumiongelma ratkaistava ilmastoystävällisemmin

Lumiongelma ratkaistava ilmastoystävällisemmin

Espooseen on ostettu lumensulatuskone, joka käyttää 400 litraa polttoöljyä tunnissa. Ympäristölautakunnan puheenjohtajana olen kuullut monen asukkaan pettyneen tähän ratkaisuun. Viime syksynä Espoo hyväksyi ilmasto-ohjelman, jossa tavoitteeksi asetettiin 60% asukaskohtainen päästövähennystavoite vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Kaupunki valittiin