Valtuusto hyväksyi kaksi vuotta sitten ilmasto-ohjelman. Silloin asetettiin ensimmäistä kertaa Espoon päästövähennystavoite: hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Vuosi sitten sitä tiukennettiin kahdellakymmenellä vuodella Espoo-tarinan hyväksymisen yhteydessä. Tiukan ilmastotavoitteen turvin voimme sanoa, että Espoon tahtotila on olla ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä.

Tavoitteet tarvitsevat toteutuakseen kuitenkin konkreettisia toimenpiteitä. Ja täytyy sanoa, että olen huolissani Espoon ilmastotyön käytännön toteutuksesta ja tavoitteen saavuttamisesta. Kestävä kehitys –ohjelmaryhmä tekee erittäin hyvää työtä, niillä resursseilla, joita sillä on: yksi ohjelmapäällikkö ja kaksi muuta virkamiestä. Näiden kolmen lisäksi ilmastotyötä tehdään ympäristökeskuksessa, josta ei kuitenkaan ole edustajaa kestävän kehityksen ohjelmaryhmässä. Yhteistyö näiden kahden tahon välillä ei tämän vuoksi toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoteen 2030 on nyt vähän yli 11 vuotta. Sama aika on joskus kulunut yksittäisten kaavojen valmisteluun, (mikä on kyllä noloa), mutta nyt koko kaupunki pitäisi saada hiilineutraaliksi samassa ajassa. Tavoitteiden toteuttamiseen tulisi resurssoida huomattavasti enemmän työntekijöitä ja erityisen tärkeää olisi uudistaa koko ilmastotyön johtaminen kaupungissa. Helsingissä toimii ilmasto- ja ympäristöjohtamisryhmä, jonka tehtävänä on raportoida kaupungin johtoryhmälle heidän ilmastotoimenpideohjelman toteutuksesta, koordinoida ympäristöjohtamista ja ilmastotyötä sekä seurata ja edistää toimien toteutusta.

Nykyinen ilmasto-ohjelma on aika kunnianhimoton eikä sitä olla tuotu kertaakaan valtuustoon seurattavaksi. Kestävän kehityksen ohjelmaryhmä sekä ympäristölautakunta seuraavat sitä kyllä. Olisi kuitenkin tärkeää, että kaupunginhallitus ja valtuustokin näkisivät, miten ilmastotyön toteutuminen etenee, sillä täällä valtuustossa meillä on paukut tehdä ohjelmaan koko kaupungin tasoisia korjauksia.

Helsingissä vastaavan ohjelman toteutumista on tarkoitus esitellä valtuustolle vuosittain. Toivon, että Espoossa voitaisiin toimia samoin.

Ilmasto-ohjelma tulee päivittää mitä pikimmiten, koska tähtäähän se tällä hetkellä hiilineutraaliuteen 20 vuotta myöhemmin, kuin mitä valtuusto on päättänyt. Päivitystyössä käytetään toivottavasti avuksi vast’ikää tilattua ilmastotyön tiekarttaa. Jokainen toimenpide vanhassa ohjelmassa sekä uuden valmistuttua uudessa, on vastuutettava, aikataulutettava ja niiden toteutumista on seurattava tiukemmin. Helsingissä esimerkiksi on käytössä toimenpidetyökalu. Jokaiselle toimenpiteelle on seurantasivu, johon päivitetään toimenpiteestä vastaava organisaatio ja henkilö, tarkempi toteutus, suunniteltu budjetti, arvioitu päästövähenemä, kuvaus mittarista, jolla päästövähenemää mitataan ja seurataan, lista muista olennaisista vaikutuksista, toteutunut budjetti ja mitattu päästövähenemä.  Vastuuhenkilö päivittää sivua lähes reaaliaikaisesti.

Vasta toteutuneiden toimenpiteiden myötä Espoo on aidosti ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä.

(pidetty puheena Espoon valtuustossa 10.9.2018)

Fortumin tavoitteena on tuottaa Espoon kaukolämpö hiilineutraalisti viimeistään vuonna 2030. Hiilineutraaliudeksi Fortum tosin laskee myös biomassan polton. Kuvassa Suomenojan kivihiilivoimala kesällä 2018.
Espoon ilmastotyön johtamista vahvistettava
Tagged on:                         

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *