Puheeni Espoon valtuustossa puurakentamisesta sitä koskevan valtuustoaloitteen yhteydessä 15.10.2018.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Valtuutettu Portin (RKP) on osunut aloitteellaan asian ytimeen siinä, että verrattuna muihin Suomen suuriin kaupunkeihin, merkittävät uudet puurakentamiskohteet, erityisesti puukerrostalot, loistavat Espoossa poissaolollaan.

Tapiolan Tuuliniitystähän piti tulla puurakentamisen pilottialue. Siitä järjestettiin arkkitehtuurikilpailukin. Asemakaavamääräyksissä määriteltiin, että rakennusten tulee olla julkisivuiltaan ja rungoltaan pääosin puuta. HOAS ja Asuntosäätiö ovat toteuttamassa alueelle puukerrostalot. Siinä mielessä pilotointi siis osittain toteutui. Kuitenkin, kun kaupunki järjesti yksityisille rakennusfirmoille tarjouskilpailun yhdestä alueen kerrostalotontista, kävikin niin, ettei tarjouksia tullut tarpeeksi ja niissä, jotka tuli, oli tarjottu hinta selvästi tavoiteltua alhaisempi. Sen johdosta elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti liudentaa puurakentamisvelvoitteita siten, että puurakentamisen vaatimuksesta rakenteiden osalta luovutaan.

Havainnekuva Tuuliniityn alueesta arkkitehtuurikilpailun voittaneessa ehdotuksessa ”Tiebreak”. (kuva: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy)

En halua tässä kritisoida elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäseniä, sillä päätös ei ollut helppo ja ymmärrän hyvin, että kaupunki tarvitsee rahaa tonttien myynnistä muun muassa koulukorjauksiin ja muihin tärkeisiin asioihin.

Mutta sitten kuitenkin…

Viimeistään maiden hallitusten välisen ilmastopaneelin, IPCC:n raportti varmasti herätti meidät kaikki: ilmastotyössä ei auta aikailla enää yhtään!

Lapset tarvitsevat terveitä kouluja, mutta niin he tarvitsevat myös tervettä ja elinkelpoista planeettaa. Puurakentaminen, jos mikä, on ilmastoteko. Ja myös ilmastotyö, ainakin pilottien käynnistäminen ja uusien ilmastoystävällisten rakennustapojen mahdollistaminen, saa maksaa jotain.

Jos kaupungit eivät edellytä puurakentamista rakennuttajilta ja rakennusliikkeet taas tavoittelevat mahdollisimman suuria voittoja, niin mikä on se taho, joka ne ensimmäiset elementtirakenteiset puurakennukset ja puukerrostalot toteuttaa? Kaupungeilla on tässä suuri vastuu.

Hyvät valtuutetut.

Meillä on ihan hyvä puurakentamisen edistämisohjelma, mutta se ei riitä, jos se ei ole johtanut tavoiteltuihin tuloksiin. Ohjelmaa tulee jatkossa seurata tarkemmin. Kestävän kehityksen ohjelmaryhmän lisäksi sitä voitaisiin seurata enemmän myös meillä kaupunkisuunnittelulautakunnassa sekä elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa, tila- ja asuntojaostossa sekä Espoon Asunnoissa.

Jos, ja kun, puurakentaminen ei edistämisohjelmasta huolimatta ole edistynyt juurikaan, on meidän tehtävä jotain muutoksia kaupungin toimintaan.

Ehkä meidän tulisi alkaa kirjata useammin puurakentamisen vaatimuksia myös kaavamääräyksiin sekä tontinluovutusehtoihin eikä vain tyytyä siihen, että puurakentaminen mahdollistetaan. Mahdollistaminen ei riitä, jos niitä puurakennuksia ei sillä synny.

Puurakentamista edistettävä Espoossa entistä päättäväisemmin
Tagged on:                                     

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *