14. Työvoimapula

14. Työvoimapula

Väestön ikääntyminen alkaa näkyä työvoimapulana vähän alalla kuin alalla. Etenkin sosiaali- ja terveys-, ravintola-, rakennus-, kasvatus- ja ohjelmistoalalla on kova kysyntä ammattitaitoisista työntekijöistä.  Ikärakenne ei kuitenkaan ole ainoa syy siihen, että työ ja tekijät eivät kohtaa. Työltä odotetaan nykyään paljon

4. Perustulo

4. Perustulo

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on erittäin monimutkainen sisältäen lukuisia poikkeuksia ja epäjatkuvuuksia. Viranomaistahoja on useita, eivätkä ne toimi yhteen.  Eri tukimuotoja yhdistävä, kaikille annettava perustulo on hyvä tavoite, jota kohti kannattaa kulkea. Siten varmistetaan, ettei kukaan putoa täysin tyhjän päälle. Nykyisin ihmiseltä

2. Suomalainen työ

2. Suomalainen työ

Tänään on vietetty Osta työtä Suomeen -päivää.  Yritykset ovat olleet viime vuosina tiukilla. Aluksi tuli pandemia. Sen jälkeen sota Ukrainassa on nostanut energian ja elintarvikkeiden hintaa ja vaikuttanut ennakoimattomasti toimitusketjuihin. Nyt olisi loistava hetki valita pukinkonttiin ekologisesti kestäviä, Suomessa tuotettuja

17. Työkyky

17. Työkyky

Mielekäs työ antaa omanarvontuntoa, lisää elämään tarkoitusta ja luo arkeen rutiineja. Myös yhteiskunnallisesti on tärkeää, että mahdollisimman moni työikäinen olisi mukana työelämässä.  Maan hallituksella on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa 75% työllisyysaste. Sen yhtenä toteuttamiskeinona on käynnistetty työkykyohjelma, jonka tarkoitus löytää keinoja