Valtuuston kokouksessa 4.12.2013 talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä pidin puheen ilmastonmuutoksen torjunnasta ja vesistönsuojelusta, johon me Vihreät saimme budjettilisäyksenä 120 000 euroa.

 

Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.

 

Vaikka kaikki valtuustoryhmät, myös me Vihreät, olemme joutuneet tekemään runsaasti kompromisseja budjettineuvotteluissa, voin yhteen asiaan olla todella tyytyväinen. Ympäristölautakunta esitti yksimielisesti lisärahoitusta ympäristökeskukselle ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä vesiensuojeluun ja nyt hyväksyttävässä budjetissa, Vihreiden vaatimuksesta, rahoitusta näihin toimiin on varattu yhteensä 120 000 euroa.

 

Seuraava askel Espoon ilmastotyössä on tehdä perinpohjainen kustannushyötyanalyysi toimenpiteistä, joilla päästöjä voidaan kaupungissamme vähentää. Nyt esitetyn summan turvin analyysi saadaan vihdoin tehtyä. Tarkoitus on löytää halvimmat ja tehokkaimmat ratkaisut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Meidän ei kannata panostaa kalliiseen teknologiaan, mikäli halvemmalla saa aikaan enemmän. Analyysin pohjalta laaditaan konkreettinen toimenpidesuunnitelma ja askelkartta, jotta asettamamme päästövähennystavoitteet toteutuvat.

 

Jotta analyysi ja toimenpideohjelma saadaan laadittua järkevästi, tarvitaan siihen useiden eri toimialojen yhteistyötä. Tärkeää on, että esimiehet sitoutuvat ohjelman laadintaan ja toteuttamiseen. Espoon ilmastotyö on paikoin ollut niin turhauttavaa, että muutama tarmokas ilmastotyön avainhenkilö on parin vuoden sisään luopunut työstään Espoon kaupungin palveluksessa. Näin ei saa enää käydä. Espoolla ei ole varaa menettää parhaita ilmastoasiantuntijoitaan. Valtuusto on useaan otteeseen, niin Espoo-tarinassa, valtuustosopimuksessa kuin nyt tässä budjetissakin ilmaissut tahtotilansa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Tällä hetkellä päästöt päin vastoin nousevat. Kaupungin johtavien virkamiesten on otettava valtuuston päätökset, myös kasvihuonekaasupäästöjen osalta, tosissaan. Onneksi kuitenkin tämä analyysi saadaan nyt tehtyä ja toivottavasti ensi vuonna pääsenkin jo tänne puhumaan konkreettisista toimenpiteistä.

 

Osa rahasta on tarkoitus käyttää vesiensuojeluun. Ympäristökeskus on laatimassa vesiensuojelun toimenpideohjelmaa, jonka pitäisi valmistua ensi vuoden alkupuolella. Ohjelmassa priorisoidaan Espoon vesistökohteet sekä niille tarpeelliset kunnostustoimenpiteet. Tarkoitus on panostaa muutamaan ongelmalliseen, mutta esimerkiksi virkistyskäytön tai luontoarvojen vuoksi merkittävään kohteeseen, johon on osoitettavissa tehokas ja kustannuksiltaan järkevä kunnostustoimenpide. Myöskään ennaltaehkäisyä ei tulla unohtamaan. Järviä on nimittäin turha kunnostaa, mikäli valuma-alueilla tapahtuvaan kuormitukseen ei puututa.

 

Muutama kymppitonni ei riitä paljoonkaan, mutta sillä voidaan puuttua johonkin akuuteimpaan epäkohtaan. Vesistökunnostuksiin tarvitaan kuitenkin myös jatkossa Ely-keskuksen, Teknisen keskuksen sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden rahoitusta.

 

Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia valtuustoryhmiä, että kaiken neuvottelun ja viilaamisen jälkeen tämä ympäristölle merkittävä rahoitus budjetissa vielä on jäljellä. Kiitos.

Espoon ilmastotyöhön ja vesiensuojeluun tarpeellinen lisärahoitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *