Kirjoittamani mielipidekirjoitus julkaistiin 18.2.2017 Länsiväylässä:

Espoon on pidettävä huolta vesistöistään.

Espoo kasvaa huimaa vauhtia, mikä lisää jatkuvasti vesistöjen kuormitusta. Asfaltoitu pinta lisää hulevesien mukana kulkevien kiintoaineiden määrää. Puroja putkitetaan ja uomia siirretään rakentamisen tieltä, kuten Länsiväyläkin kirjoitti Vermon kadunrakennustöistä kertovassa uutisessa 27.1.2017.

Ympäristölautakunta hyväksyi 9.2.2017 vesiensuojelun toimenpideohjelman. Siihen on koottu toimenpiteitä, joilla saavutetaan Espoon vesistöjen hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä ja varmistetaan, että asukkaat voivat jatkossakin uida ja kalastaa Espoossa.

Espoonjoen tilaa voidaan parantaa erityisesti maatalouden ja rakentamisaikaisen kuormituksen vähentämisellä.

Suurimpia ongelmia virtavesien osalta ovat kalojen nousuesteet ja ajoittain vähäinen vesimäärä, järvissä puolestaan rehevöityminen. Vesistöjen valuma-alueilla syntyvän kuormituksen määrään kaupunki, asukkaat ja toimijat voivat vaikuttaa monin tavoin. Jokaisen työmaan vesien ja maa-ainesten käsittelyllä ja jokaisella autonpesulla on merkitystä. Myös tiesuolaukseen, etenkin Matalajärven ja muiden vesistöjen kannalta herkkien alueiden lähistöllä, tulisi etsiä vaihtoehtoja yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Vesistöjen tilan parantamiseen tarvitaan myös maanviljelijöitä. Vesiensuojelutoimiin voi saada ympäristötukia ja Espoon ympäristökeskus antaa neuvontaa. Samalla Espoon kaupungin tulee huolehtia, että sen omilla vuokrapelloilla on tehty tarvittavat vesiensuojelutoimenpiteet. Myös kaupungin omistamien metsien hoitosuunnitelmissa tulee huomioida vaikutukset vesistöihin.

Gumbölen Myllykosken kalatietä on suunniteltu pitkään. Nyt se pitäisi vaan toteuttaa mahdollisimman pian. Kun lisäksi suunnitelmat muuttaa Nuuksion Pitkäjärven säännöstelypato pohjapadoksi toteutuvat, vaelluskalat pääsevät nousemaan esteettä Gumbölenjokea Nuuksion Pitkäjärveen saakka. Tämä on tärkeää uhanalaisen meritaimenen kannalta.

Kaikki tieto on siis olemassa Espoon vesistöjen kunnostamiseksi. Nyt tarvitaan vaan toimenpiteiden toteuttamista.

 

Henna Partanen (Vihreät)

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja

Valtuutettu

 

Keskustelu aiheesta täällä.

Espoon pidettävä huolta vesistöistään
Tagged on:                                                                 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *